Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 5/2000
Matury 2000
Tegoroczna wiosna zaskoczyła wszystkich swym wczesnym nadejściem. Zazwyczaj tak bywało, że ze zniecierpliwieniem czekano na zakwitnięcie kasztanów wiązane z okresem maturalnym. W dniach 16 i 17 maja 2000 roku rozpoczął się w Biłgoraju pierwszy etap składania egzaminów dojrzałości zwanych egzaminami maturalnymi. W pierwszym dniu zaserwowano abiturientom do wyboru 4 tematy z języka polskiego do opracowania pisemnego, następnego dnia, również w opracowaniu pisemnym, do wyboru, były tematy z matematyki, biologii, historii i języka obcego, po tym wstępie krótki, kilkudniowy oddech i drugi etap egzaminów - tym razem już w formie ustnych odpowiedzi. Po czterech latach mniej lub bardziej intensywnej nauki, teraz właśnie przychodzi okres udokumentowania zasobów wiedzy zdobytej w szkole. Jednak bez względu na to czy lepiej lub gorzej przykładano się do nauki, czy uczniowie posiedli większą bądź skromniejszą wiedzę, dla każdego z nich jest to ogromne przeżycie, tak było przed wieloma dziesiątkami lat i tak jest nadal, nic się w tej mierze nie zmieniło, każdy indywidualnie musi przeżyć, przetrwać ten okres, próbować zdać pomyślnie egzamin zwany maturą, a kiedy już to osiągnie stawać przed nowymi wyborami, problemami, a jest ich nie mało przed młodym człowiekiem kończącym szkołę średnią. Jeszcze przed czterdziestoma latami nie było w Biłgoraju zbyt wielkiego wyboru szkół średnich toteż ilość absolwentów opuszczających mury szkolne ze świadectwem dojrzałości w ręku zazwyczaj nie przekraczała kilkudziesięciu osób, czyli przeciętnie nie więcej jak stan dwóch, najwyżej trzech, klas licealnych. Jak wiele od tamtej pory się zmieniło same liczby niech mówią za siebie: na terenie Biłgoraja aktualnie znajduje się 5 państwowych szkół średnich oraz jedna prywatna, w tym roku w samych tylko szkołach państwowych do egzaminów maturalnych przystąpiło 1138 osób, w tym 942 młodzieży oraz 196 osób dorosłych , z tego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. ONZ było abiturientów 349 (317 młodzieży i 32 dorosłych); w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 było abiturientów 188; w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej było abiturientów 337 (138 dorosłych i 199 młodzieży); w Zespole Szkół Budowlanych było abiturientów 202 (176 młodzieży i 26 dorosłych); w Zespole Szkół Leśnych było 62 abiturientów. Jak z powyższego widać w ciągu tych kilkudziesięciu lat ilość abiturientów oraz absolwentów opuszczających mury szkolne niepomiernie wzrosła w naszym mieście. W ciągu tych kilkudziesięciu lat wiele się zmieniło, warunki nauki, metody nauczania, dostępność pomocy naukowych etc, coś również odeszło w zapomnienie - pewne zwyczaje, tradycje szkolne jak np. dawniej przed egzaminem maturalnym przygotowywano tzw. tablo, na którym znajdowały się zdjęcia abiturientów i grona nauczycielskiego, wystawiane później w oknach wystawowych znanych cukierni, ciastkarni lub tp., poza tym wszyscy przystępujący do egzaminu maturalnego uczniowie w okresie przedmaturalnym i w czasie egzaminów nosili czapki szkolne z wyszytym na nich wcześniej obmyślonym przez każdą z klas wzorem. Było to coś wyróżniającego ucznia z ogólnego otoczenia, w które teraz ten uczeń się wtapia. Pozostało jednak coś w szkole z dawnej atmosfery, której niejednemu obecnemu abiturientowi będzie bardzo brak, przynajmniej w ciągu pierwszych lat po opuszczeniu murów "starej budy", zwłaszcza, że za kilka miesięcy będzie mógł powiedzieć, do tej szkoły uczęszczałem jeszcze w ubiegłym tysiącleciu.

Ryszard Złamański

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: