Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 5/1996
Rocznica ZIW
20 kwietnia 1996 r., w 77 Rocznicę powstania Związku Inwalidów Wojennych RP, Zarząd Oddziału ZIW RP w Biłgoraju zorganizował okolicznościowe spotkanie z członkami Związku celem uczczenia tego wydarzenia. Jednym z punktów programu okolicznościowego spotkania było udekorowanie niektórych członków związku przyznanymi im wcześniej odznaczeniami.

Dekoracji odznaczonych dokonali płk. Andrzej Olszewski oraz wiceprezes Witold Dembowski: Krzyż Oświęcimski został nadany trzem osobom - Józefowi Mazurkowi z Józefowa oraz Aleksandrowi Dolińskiemu i Marianowi Czajce z Biłgoraja. Odznakę Weterana Walki o Niepodległość otrzymało 12 os6b uczestniczących w tym spotkaniu. Po tej wstępnej uroczystości płk. Andrzej Olszewski przedstawił zebranym zarys historyczny i dzieje ZIW RP, a następnie historię biłgorajskiego

Po tej oficjalnej i podniosłej części programu rozpoczęły się normalne, przyjacielskie rozmowy przy kawie i herbacie. Było wiele wspomnień i miła atmosfera, która ludzi przybliżyła do siebie, pozwoliła na odnowienie znajomości. Spotkanie to zapisało się na trwałe w pamięci jego uczestników.

Ryszard Złamański

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: