Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 5/1997
Kongres leśników polskich
Niecodziennym wydarzeniem dla Biłgoraja był odbywający się tu Ogólnokrajowy Kongres Leśników Polskich, których powitano 23 kwietnia br. Nie jest dziełem przypadku, że właśnie nasze miasto, a ściślej mówiąc, Technikum Leśne w Biłgoraju, zostało wybrane na miejsce obrad i dyskusji. Wystarczy popatrzeć na otoczenie szkoły, wejść w jej podwoje, przejść po salach wykładowych, pracowniach i innych pomieszczeniach, by utwierdzić się w trafności wyboru miejsca. To bardzo dobra wizytówka naszego miasta. Wprawdzie organizatorem pobytu sekcji kongresowej była Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, ale faktyczną rolę gospodarza goszczącego i dbającego o delegatów spełniał dyrektor wspomnianej szkoły mgr inż. Henryk Studnicki, który również był delegatem na kongres.

Kongres Leśników polskich to 90 lat historii leśnictwa polskiego. Pierwszy zjazd odbył się w 1907 roku, kolejne w latach 1919, 1921 i 1926, piąty zjazd planowany na rok 1932 nie odbył się, zaś próby zorganizowania, czynione w latach 1957 i 1990, z różnych przyczyn nie doszły do skutku. Mając na względzie szereg problemów związanych z ekologią i środowiskiem, potrzebami i oczekiwaniami społecznymi wobec lasów i leśnictwa oraz konieczność wypracowania trwałych zasad rozwoju gospodarki leśnej, Polskie Towarzystwo Leśne ponownie podjęło inicjatywę zwołania V zjazdu, a po szeregu spotkań i konsultacjach z przedstawicielami Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Lasów Państwowych, wydziałów leśnych wyższych uczelni i Instytutu Badawczego Leśnictwa i innych, wyłoniono Komitet Organizacyjny, który po uzgodnieniu postanowił nadać planowanemu zjazdowi miano Kongresu Leśników Polskich. Kongres odbywał się od 24 do 26 kwietnia br. Pod hasłem: "Las -człowiek - przyszłość", a główny temat to miejsce i zadania leśnictwa w rozwoju cywilizacji XXI wieku. Obrady Kongresu odbywały się w sześciu tematycznych sekcjach i stanowiły pewną etapowość: w pierwszym dniu - obrady w sekcjach, w drugim dniu - tzw. części terenowe sekcji organizowane przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Radomiu, Lublinie, Białymstoku, Olsztynie, Łodzi i Toruniu, zaś w trzecim dniu kongresu - plenarne obrady w Warszawie. W kongresie uczestniczyło około 1500 osób, w tym 1200 delegatów wyłonionych przez regionalne komitety spośród pracowników Lasów Państwowych, parków narodowych, krajobrazowych i innych. Leśników w Biłgoraju powitał mgr inż.Jan Okruch - dyrektor RDLP w Lublinie prowadzący obrady kongresu. Uczestniczyło 219 delegatów przybyłych z całej Polski oraz zaproszeni goście. Z terenu Rejonowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie wytypowano na delegatów kongresu 12 osób, w tym wspomnianego już dyrektora Technikum Leśnego w Biłgoraju oraz nadleśniczego inż. Tadeusza Kowala z nadleśnictwa w Biłgoraju. Ponadto oprócz wymienionych delegatów z tutejszego terenu, w pracach zespołu czwartej sekcji w Toruniu, uczestniczyli dr inż. Antoni Kukiełka - zca dyr. Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju oraz Stanisław Piętal - leśniczy z nadleśnictwa Biłgoraj. Tematem prac - obrad II sekcji, która właśnie u nas gościła, był "Stan i rozwój zasobów leśnych". Problematyka ta została szczegółowo zreferowana przez wybitnych znawców tematu, takich jak: mgr inż. Witold Chłopiak - z-ca dyr. RDLP w Lublinie dr hab. Krystyna Przybylska prof. dr hab. Piotr Paschalis prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald dr hab. Wiesław Maciaszek prof. dr hab. Maciej Giertych prof. dr hab. Ryszard Dzięciołowski prof. dr hab. Bogusław Fruziński dr inż. Bogdan Łonkiewicz i doc. dr hab. Zbigniew Mirek, IB PAN z Krakowa.

Nad zagadnieniami poruszanymi w referatach rozwinęła się ożywiona dyskusja, która posłużyła do opracowania wniosków. Po zakończeniu obrad, czyli części oficjalnej, uczestników zaproszono na kolację połączoną z nią częścią artystyczną. Z uwagi na liczbę zebranych, kolacja odbyła się przy trzech ogniskach, przy których miały miejsce występy szkolnego zespołu tanecznego ze Zwierzyńca a następnie wystąpiła Polska Orkiestra Włościańska im. Karola Namysłowskiego oraz Kapela Biesiadna z Biłgoraja. Dla upamiętnienia odbywającego się kongresu delegaci posadzili drzewko.

Następnego dnia grupy delegatów rozjechały się pięcioma trasami kierując się na dalszy tok obrad do Warszawy. Część terenowa odbyła się w nadleśnictwach: Janów Lubelski, Puławy, Zwierzyniec, Lubartów i Chełm. Po drodze oglądano drzewostany nasienne, rezerwaty przyrody, sadzono drzewka na pamiątkę kongresu, składano wiązanki kwiatów w miejscach pamięci narodowej, zwiedzano ciekawe miejsca i zabytkowe miasta leżące na trasie przejazdu. 26 kwietnia kongres zebrał się na obrady plenarne w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie. Na obrady kongresu, między innymi przybyli: Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, Generalny Kapelan Wojska Polskiego Gen. Biskup Sławoj Głodź, członkowie Rządu RP i inni. Na forum obrad poszczególne sekcje terenowe przedłożyły wypracowane w pierwszym etapie obrad wnioski, które staną się przyczynkiem do opracowania wniosków generalnych, zmierzających do usprawnienia i poprawy w dziedzinie gospodarki leśnej. Bowiem las to nasze ogólnonarodowe bogactwo, które nie zawsze doceniamy, to nasze zdrowie, życie i piękno, to ogromne zasoby różnego rodzaju niezbędnych pożytków, flory, fauny, budulca itp. A dzisiaj jakże często nie pamiętamy o tym. Jak każde większe wydarzenie tak i to miało swoich zwolenników dostrzegających pozytywy i przeciwników wysuwających negatywy. Krytycznie o organizacji Kongresu Leśników Polskich wyraziło się Prezydium Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" zarzucając zaangażowanie poważnych środków finansowych oraz termin, który mógł służyć doraźnym celom politycznym. Zwolennicy są odmiennego zdania i uważają, że kongres taki był potrzebny, jeżeli tylko przyniesie od dawna oczekiwane zmiany w poprawie gospodarowania zasobami leśnymi. Oby te działania i zamierzenia rzeczywiście zostały spełnione.

Ryszard Złamański

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: