Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 5/1997
W naszej witrynie

Skończył się okres stagnacji wydawniczej w literaturze związanej z Ziemią Biłgorajską, trwający od czasu, kiedy to ukazały się ostatnie pozycje - przypomnijmy: - Zygmunt Książek "Z dziejów partyzanckich wspomnień Armii Krajowej 1939-1944" i Konrad Bartoszewski "Wir", "Relacje Wspomnienia Opracowania" wyd. w 1996r. - minął prawie rok. W bieżącym roku ukazały się już trzy oczekiwane przez czytelników książki; Stanisław Pojasek "Okupacja Konspiracja Medycyna" - pamiętnik popularnego biłgorajskiego lekarza i żołnierza AK (patrz "Tanew" nr 3 i 4 z br.) obejmujący okres 1939 - 1944r. Ta niewielka książka licząca 63 str., ma dokumentalną wartość pozwalającą poznać środowisko, nie tylko ówczesnej służby zdrowia w Biłgoraju.

Zupełnie innego rodzaju literaturą jest "Dzieło serca i rąk" Ewy Bajek. Również niewielka 76-stronnicowa książka poświęcona księdzu Kazimierzowi Pińciurkowi, pochodzącemu z Biłgoraja. Twórcy oryginalnego kościoła w Momotach Górnych, autora wspomnień o powojennym Biłgoraju (drukowanych w naszej gazecie) i wielkiego przyjaciela biłgorajskiej młodzieży. Obie pozycje kolportowane są wewnętrznie przez Kancelarię Sióstr Kościoła WNMP.
Za wydarzenie wydawnicze należy uznać książkę Stanisława Mazura "Wspomnienia z tamtych lat" w nakładzie jedynie 500 egzemplarzy. Wspomnienia to przywołane z pamięci z ponad pięćdziesięciu lat - fakty, wydarzenia, okoliczności, dialogi, a też myśli i analizy ówczesnej rzeczywistości - wojennej i powojennej w Biłgoraju. Całość wzbogacona kopiami dokumentów i fotografii.

"Wspomnienia z tamtych lat ukazują przeżycia młodego chłopca, żołnierza AK, który pokonując własny strach bierze czynny udział w walce o wolność kraju. Utwór ukazuje, jak w tamtych nieludzkich czasach, w atmosferze niepokoju, lęku i ciągłego zagrożenia, kształtuje się odwaga, hart ducha, solidarność i męstwo młodych ludzi" - pisała o pracy S.Mazura, Ludmiła Sołtysiak.

Wspomnienia obejmują dwa istotne okresy z życia autora i większości społeczeństwa polskiego; I okres i jednocześnie pierwsza część wspomnień, rozpoczyna się od kampanii wrześniowej 1939r., a kończy się 26 lipca 1944r. - pierwszego dnia wolności.
II okres i zarazem druga część wspomnień, to czas zniewolenia przez "sojuszników" ze Wschodu. Ta, szczęśliwie, dość obszerna część książki zasługuje na szczególną uwagę. Okres, który obejmuje, był swoistą białą plamą w publikacjach, z powodu cenzury, czyniącą prawdę tamtych lat, praktycznie mało znaną dla dziś średniego i młodego pokolenia biłgorajan.

Wydaje się, że wspomnienia tego drugiego okresu otwierają drogę innym autorom, do pełnego i gruntownego wypełnienia luki w historii Biłgoraja z początków PRL. Już choćby z tego tytułu, nie mówiąc o całej pracy, należą się panu Stanisławowi Mazurowi wyrazy uznania i podziękowania. Książka jest kolportowana przez Oddział Biłgoraj - Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych mieszczący się przy ul. 1 Maja 79, (tel; 863834)

Polecam bardzo gorąco te nowości na naszym skromnym księgarskim rynku, które Obywatel Biłgoraja powinien, nie tylko przeczytać, ale mieć je we własnej biblioteczce.

M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: