Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 5/1999
Start fundacji
Z inicjatywy Burmistrza Miasta, Zarządu Biłgoraj skiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Towarzystwa Gospodarczego w Biłgoraju, w siedzibie BARR, 26 kwietnia br. odbyło się uroczyste zebranie fundatorów ustanawiających fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Zebranie prowadziła prezes zarządu BARR SA Irena Gadaj. Idee funduszów lokalnych zaprezentował prezes Paweł Łukasiak z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Po dyskusji przyjęty został statut fundacji. W preambule czytamy;

"Misją Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej jest poprawa jakości życia społeczności Ziemi Biłgorajskiej i przyległych do niej obszarów poprzez:
- pomoc donatorom (fundatorom przyp.autor) w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów,
- wspieranie finansowe inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i sztuki, sportu i turystyki, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i innych ważnych potrzeb społecznych,
- inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ciągle zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.

Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej jest niezależny od organizacji rządowych oraz innych instytucji dobroczynnych, kieruje się interesem społeczności lokalnej przedkładając go nad wszelkie jednostkowe interesy i cele." Po przyjęciu statutu, sporządzony został, za symboliczną złotówkę, przez notariusza Zygmunta Krysiaka, akt notarialny o ustanowieniu fundacji.

Wśród ustanawiających fundację były osoby fizyczne i prawne; Miasto Biłgoraj z funduszem - 50 000 zł, Miasto i Gmina Zwierzyniec -3 000 zł. "Ambra" SA z Woli Dużej -25 000 zł. Zakłady Dziewiarskie "Mewa" SA w Biłgoraju - 5 000 zł. Zakład Ceramiki Budowlanej "Markowicze" SA - 10 000 zł. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "Resbud" SA w Rzeszowie 10 000 zł, oraz 17 osób fizycznych z funduszem od 20 000 do l 000 zł. Ogółem fundusz założycielski wyniósł 156 100 zł. Pierwszą radę fundacji powołano w następującym składzie: Tadeusz Ferens, Wiesław Fik, Irena Gadaj, Stefan Grodzki, Zdzisław Jargieło, Józef Kiszka, Urban Kolman, Tadeusz Kuźmiński, Izabela Łukasz, Andrzej Miazga, Helena Oleszczak, Henryk Oziębło, Janusz Palikot, Janusz Solski, Stefan Szmidt, Jan Szulc, Emil Szczepański, Andrzej Turczański, Zofia Wach i Wiesława Zalewa. Pierwszy zarząd fundacji stanowią: Andrzej Kłosiński - prezes i członkowie; Benedykt Miszkin, Stefan Oleszczak, Władysław Saciuk, Zbigniew Zając.

Środki na działalność fundacji pochodzić będą z darowizn, zapisów, dotacji i subwencji oraz z dochodów ze zbiórek i z majątku ruchomego i nieruchomego. Darowizny na cele społeczne są objęte ulgą 15% od podatku dochodowego. Początek działalności Fundacji to pozyskiwanie środków finansowych, jako że fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej. Zarząd Fundacji spodziewa się wsparcia z zewnątrz. Pierwszy krok uczyniła Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą w Warszawie, przekazując 16 200 zł, z programu "Partnership" jest dotacja równoważna 9 000 ecu. Pozyskane środki w części utworzą tzw. żelazny kapitał, złożony w banku, który w przyszłości ma stanowić źródło dochodów. Fundacja zamierza realizować swoje cele poprzez finansowanie programów, projektów, działań i akcji z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, kultury sportu i turystyki, ochrony środowiska, poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu, oświaty, edukacji i wychowania oraz programów naukowo-badawczych i innych.

Zasadą jest, że fundator może wskazać dziedzinę, czy konkretny cel, który chce wspierać przez fundację. Wstęp do fundacji mają wszyscy, którzy chcą mieć swój wkład w pomoc innym.

M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: