Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 6/2000
Inwestycje miejskie 2000
Realizacja inwestycji zaplanowanych w budżecie miasta na rok bieżący przebiega w zakresie ciepłownictwa, kanalizacji sanitarnej, budowy dróg i inwestycji o zróżnicowanym charakterze.

Ciepłownictwo
W tym zakresie realizowana jest:

 • modernizacja kotłowni przy ul.Kościuszki 13, przewidziany termin zakończenia - do końca sierpnia br.
 • modernizacja systemu grzewczego południowej strony Pl. Wolności
 • modernizacja sieci ciepłowniczej. Termin realizacji przewidziano do 15 września br.
 • modernizacja węzła cieplnego, Nadstawna 56. Termin realizacji przewiduje się do 15 września br. 
Kanalizacje sanitarne
 • kanalizacja grawitacyjno-tłoczna ul: Spokojna, Podlesie, Motorowa w zakresie dokumentacji. Zadanie jest realizowane przez Gminę Biłgoraj,
 • kanalizacja sanitarna na ul. Cieszkowskiego ( 570 mb.), została wykonana.
 • kanalizacja sanitarna w Os. Bagienna, ul Zarzeczna, Bagienna, Północna. (1088mb.). Przewidywany termin zakończenia w czerwcu br. Kanalizacja ul. Północnej jest w trakcie przygotowania - wybór wykonawcy z przetargu.
 • kanalizacja sanitarna w Os. Piaski. Z uwagi na szeroki zasięg skanalizowania miasta kolektorem "C" opracowano etap obejmujący odcinek od oczyszczalni ścieków do ul. Wiejskiej i ul. B.Prusa. Na odcinku tym rozpoczęto realizację. Termin zakończenia tego etapu przewiduje się do końca czerwca 2000r. Następne odcinki, (od ul.Tarnogrodzkiej na ul. B.Prusa) zadania są w trakcie przygotowania. Zakończenie tego etapu przewiduje się do końca maja 2001r.
 • kanalizacja ul. Roztocze, jest w fazie przygotowania projektu i rozpoczęcia inwestycji. Termin realizacji zaplanowano na przełom września i października br.
 • kanalizacja Os. Sitarska dotyczy ul. Jodłowej ( 593 mb ), gdzie termin realizacji zakłada się na koniec września br. ul. Sitarska ( 375 mb.) Po unieważnieniu pierwszego przetargu ogłoszono nowy na sierpień br. Termin zakończenia zadania określono na przełom sierpnia i września br. ul. Leśna (795 mb.). Planowana realizacja październik br. do czerwca 2001r.
 • kanalizacja Os. Bojary, jest w fazie przygotowywania dokumentacji,
 • kanalizacja Os. Polna. Realizacja zadania jest zagrożona z uwagi na prowadzone postępowanie cywilne o ograniczenie praw rzeczowych.
 • kanalizacja w Os. Rapy, jest w fazie przygotowania. Realizacja zadania jest przewidziana na październik br. do marca 2001r.
 • kanalizacja w Os. Kępy, na rok bieżący przyjęto do realizacji dokończenie kanalizacji na ul. Armii Ludowej (ok.120 mb.). Pozostała część jest w przygotowaniu przetargu. 
Budowa dróg
 • odbudowa nawierzchni na Al. Młodości. Termin zakończenia robót przewidziany na koniec lipca br.
 • ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na ul. Makuszyńskiego - ul. Zapolskiej. Termin zakończenia ustalono na koniec lipca br.
 • ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni asfaltowo - betonowej, jest w przygotowaniu. Termin - koniec czerwca br.
 • podbudowa tłuczniowa jezdni na ul. Norwida została zrealizowana.
 • wykonanie kładki na rzece Biała Łada, złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Brak decyzji z uwagi na nieuregulowane stosunki własnościowe. 
Inwestycje różne
 • ogrodzenie cmentarza komunalnego. Termin realizacji do końca czerwca br.
 • monitoring miasta został wykonany
 • budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1., jest w przygotowaniu przetargu.
 • rozbudowa i zagospodarowanie terenu BCK jest w fazie opracowywania koncepcji i potrzeb do docelowych programów działania.
 • zagospodarowanie terenu przy dworcu PPKS jest w fazie przygotowania i regulacji płatności.
Opr. MJS
©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: