Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 6/2000
Rada kombatantów
Dzięki wspólnemu porozumieniu Starosty Biłgorajskiego i organizacji kombatanckich powiatu biłgorajskiego - 17 maja br. odbyło się spotkanie poświęcone wypracowaniu formy współpracy w realizacji zadań wynikających z ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych.

W spotkaniu uczestniczyło 27 przedstawicieli organizacji kombatanckich, których powitał starosta Czesław Małyszek. W wyniku prowadzonych rozmów ustalono wspólnie potrzebę powołania organu reprezentującego interesy kombatantów w stosunku do samorządu powiatowego, a jednocześnie działającego adekwatnie do obecnej struktury administracyjnej kraju. Powołano w ten sposób Społeczną Radę Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Osób Represjonowanych przy Staroście Biłgorajskim. Przyjęto zasadę reprezentacji wszystkich organizacji kombatanckich w składzie rady.
Przewodniczącym Rady KRPiOR został Andrzej Olszewski, wiceprzewodniczącym Jan Hyz, sekretarzem Witold Dembowski a członkami; Wacław Kuliński, Henryk Skubisz, Marian Ledwójcik, Zygmunt Stefan, Czesław Guca, Kazimierz Kucharz, Stanisław Surmacz, Jan Pikul, Antoni Magoch, Bronisław Brzoskowski, Tadeusz Zawiślak.

Członkowie Rady reprezentują: Stowarzyszenie Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Biłgorajskiej, Stowarzyszenie Polskich Byłych Więźniów Politycznych, Światowy Związek Żołnierzy AK, Związek Inwalidów Wojennych RP, Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych., Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Bataliony Chłopskie.

Starosta Czesław Matyszek wyznaczył z ramienia Starostwa, pełnomocnika d/s Kombatantów w osobie Mariana Tokarskiego.

Działalność Rady Kombatantów rozpocznie się od opracowania programu działania i zasad organizacyjnych a w najbliższej przyszłości Rada zamierza zająć się obchodami rocznic i świąt państwowych.

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: