Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 6/2000
Święto w Smólsku Dużym
11 czerwca br. w Smólsku Dużym k/Biłgoraja odbyły się uroczystości jubileuszowe dziesięciolecia Gminy Biłgoraj w odrodzonej samorządności, oddania do użytku Szkoły Podstawowej i doroczne obchody Święta Ludowego. Uroczystości rozpoczęły się od polowej Mszy św., którą celebrował ks. Zdzisław Leśniowolski. Po mszy św. zebranych na uroczystości mieszkańców wioski i licznie przybyłych gości powitał przewodniczący Rady Gminy Biłgoraj Mieczysław Borowski. Wykład o historii i obecnych zadaniach ruchu ludowego wygłosił prof. Jan Jachymek z UMCS. Następnie przemawiali i życzenia władzom gminy składali między innymi: Marszałek Sejmiku Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, były wojewoda zamojski Stanisław Rapa, przedstawiciel kuratorium Jan Majewski.

Szczególne życzenia złożył Stefan Szmidt, twórca Fundacji Kresy 2000 i aktor Teatru Polskiego w Warszawie, który recytował wielce wymowny wiersz pt. "Do zgody". O budowie szkoły mówiła dyrektorka Krystyna Łęcka kończąc podziękowaniami wszystkim zaangażowanym w budowę tej placówki, szczególnie władzom Gminy Biłgoraj.

Końcowe przemówienie podsumowujące dziesięcioletnią działalność samorządu gminy oraz obrazujące obecną sytuacje rolników, wygłosił wójt Franciszek Piętak, który za zasługi dla pożarnictwa, jako powiatowy komendant OSP, został odznaczony srebrnym medalem
OSP.

W części artystycznej wystąpiły zespoły ludowe i biłgorajska Kapela Podwórkowa "Wygibusy".
W czasie uroczystości można było obejrzeć wystawę sztuki ludowej, brać udział w loterii i innych
atrakcjach - bardzo temu sprzyjała słoneczna pogoda.

M.J.Szubiak.

Publikujemy dziś w zamian za słowa piosenki lub pieśni, wiersz anonimowego autora, który recytował na obchodach Święta Ludowego w Smólsku Dużym - Stefan Szmidt.
Rytmiczność wiersza zachęca do napisania muzyki. Może ktoś z utalentowanych czytelników spróbuje - zachęcamy. Powstałaby piękna pieśń o aktualnym narodowym wydźwięku.

DO ZGODY
Do zgody dążmy, do zgody,
Bo w zgodzie, jedności siła,
Bo zgodą stoją narody,
Bo w niej pociecha tak miła.

Różne są stany i drogi,
Lecz wszyscy braćmi dla siebie,
Czy pan czy chłopek ubogi
Ojca wspólnego ma w niebie.


W radości, czy wśród trosk wielu
W jedną nam stronę iść trzeba,
I jedno mamy na celu:
Do chleba dążyć i nieba.

Niech zawiść wśród nas nie gości,
Nie będzie kłótni i swarów,
Niech wszyscy w bratniej miłości
Żyją wśród ziemi obszarów.

Niech mędrszy kształci prostaka,
Bogaty wspiera biednego,
Choć różna dola - jednaka.
Niech miłość zdobi każdego
Gdy przyjdzie sądu godzina,
Gdy wszyscy staniem przed Panem,
Jako przed Ojcem rodzina,
Nikt nie wyróżni się stanem.


Wiarą wyróżnim się cnotą,
Zgodą, miłością współbraci,
Te gwiazdą błysną nam złotą,
Za nie Bóg tylko zapłaci.

Z bogactw jest krótka pociecha,
Bo życie prędko przeleci,
Krótko się szczęście uśmiecha,
Krótko zaszczytów blask świeci.


O! Nie zazdrośćmy, kto ziemi,
Kto skarbów więcej posiada,
Myśmy też dziećmi Bożemi,
Nas biednych także gromada.

Niech kwitnie wpośród nas zgoda
I miłość niech nas zjednoczy,
Możny biednemu dłoń poda,
Słabszego pieczą otoczy.
W zgodzie, w jedności jest siła,
Więc, bracia, dążmy do zgody,
By w nas moc dawna odżyła;
Bo zgodą stoją narody.
©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: