Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 6/2000
Lech Wałęsa w Biłgoraju
14 czerwca br. Biłgoraj odwiedził były prezydent RP Lech Wałęsa.
Program wizyty obejmował spotkanie z miejscowymi władzami Chrześcijańskiej Demokracji III RP, konferencję prasową i spotkanie z mieszkańcami Biłgoraja w sali widowiskowej BCK.
Na spotkanie z L.Wałęsą przybyły tłumy biłgorajan. Jan Szydełko, przewodniczący biłgorajskiego koła CD III RP, oficjalnie powitał L.Wałęsę, który po krótkim wstępie wyjaśniającym cel wizyty poprosił o pytania, gdyż celem tej wizyty było głównie zapoznanie się z problemami nurtującymi społeczeństwo. Pytań było bardzo dużo, w różnych sprawach, bardzo trudnych i wymagających czasami zwykłej informacji. Najpoważniejszym problemem pojawiającym się w pytaniach była ciągle pogarszająca się sytuacja materialna społeczeństwa. Bezrobocie i jego tragiczne skutki, dalsze zamykanie zakładów pracy, niewystarczająca opieka socjalna państwa dla emerytów i rencistów, frustracja młodzieży nie znajdującej pracy, czy nie mającej środków na kontynuację nauki. Pytano też o realizację prezydenckich przyrzeczeń, rozliczenie finansów "Solidarności", skutków wejścia Polski do Unii Europejskiej i o wiele innych zagadnień polityczno-ekonomicznych, a również o problemy indywidualne.

L.Wałęsa z właściwą sobie charyzmą odpowiadał na pytania nie szczędząc pretensji za brak zaufania do jego osoby w czasie wyborów prezydenckich.

Ogólnie można powiedzieć, że atmosfera spotkania była bardzo gorąca, a ze strony pytających przekraczano niekiedy granice przyzwoitości, były nieodpowiedzialne okrzyki i gwizdy. To źle świadczy o poziomie kultury mieszkańców Biłgoraja i taki obraz o naszym mieście wywiezie każdy gość, niezależnie od jego opcji politycznej, jeżeli władze i organizatorzy spotkań będą wpuszczały na salę osoby nietrzeźwe, bądź nieodpowiedzialne.

My sobie po prostu nie życzymy, by w ten sposób odbierano obraz społeczeństwa Biłgoraja!
Wywiad z Lechem Wałęsą zamieścimy w kolejnym numerze BGS "TANEW"

M.J.Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: