Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 6/2000
X lat gazety "Tanew"
Mszą św. w intencji zespołu redakcyjnego i czytelników Biłgorajskiej Gazety Samorządowej "Tanew", rozpoczął się 4 czerwca br. jubileusz dziesięciolecia istnienia pisma. Dzień ten obchodzony jest jako święto środków społecznego przekazu, którym patronuje św. Franciszek. Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzony był również w Watykanie. Papież Jan Paweł II podkreślił społeczne znaczenie mediów, wskazując - by dziennikarze podejmowali swoją misje w sposób odpowiedzialny, głosząc prawdę i tym służyli samej prawdzie i człowiekowi.

5 czerwca odbyło się spotkanie jubileuszowe w Biłgorajskim Centrum Kultury, na które przybyli miedzy innymi; przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, dziennikarze zaprzyjaźnionych redakcji i współpracownicy "Tanwi".

Gości serdecznie powitała dyrektor BCK Agnieszka Blicharz. O powstaniu pisma mówił jego pierwszy redaktor Roman Sokal.

Przypomnijmy, że pierwszy numer "Tanwi" ukazał się 15 listopada 1989r. Pismo było biuletynem NSZZ "Solidarność" i regularnie zaczęło wychodzić od roku 1990, początkowo jako dwutygodnik, a następnie miesięcznik. Od 4 marca 1992r "Tanew" stała się pismem samorządowym Rady Miejskiej w Biłgoraju. Aktualnie wydawcą pisma jest Biłgorajskie Centrum Kultury. Do chwili obecnej ukazało się 153 numery pisma. Nieliczny skład redakcji stara się przekazywać czytelnikom maksimum informacji o życiu Biłgoraja i okolic.

Podczas spotkania jubileuszowego redaktor naczelny Marek J. Szubiak podziękował wszystkim współpracownikom za udział w tworzeniu pisma, a najbardziej zaangażowanym, do których należą: Ryszard Złamański, Andrzej B. Miazga, Tomasz Brytan, Wiktoria Klechowa, Roman Sokal, Dorota Skakuj, Arkadiusz Lipiec, wręczył dyplomy i upominki.

Na ręce redaktora naczelnego składano następnie listy gratulacyjne i życzenia dla całej redakcji.
Szczególnie orginalne, bo z muzyką i śpiewem, były życzenia od Kapeli Podwórkowej "Wygibusy", która również w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie.

Na zakończenie uroczystości redaktor naczelny przypomniał ocenę pisma, jakiej dokonał podczas Mszy św. ks. Dziekan Bogusław Wojtasiuk, określając "Tanew" jako wiarygodne i rzetelne pismo.
Taka ocena zobowiązuje, a redakcja zapewnia, że będzie nadal dążyć do niezależności, utrzymania apolityczności, nadal przeciwstawiać się próbom wykorzystywania pisma do propagowania interesów różnych grup za społeczne pieniądze, słowem do tego, by "Tanew" była pismem jeszcze lepszym i jeszcze lepiej służyła społeczeństwu.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkania bawili się na "Pikniku nad Tanwią".

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: