Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 6/1995
"Tobie śpiewamy Ojczyzno"
Pod tym znanym hasłem z corocznych konfrontacji chórów, również i w tym roku odbył się koncert pieśni chóralnej w Woli Dużej, koło Biłgoraja, gdyż nasze miasto nie posiada amfiteatru.
W niedzielnych konfrontacjach, 4 czerwca br. zobaczyliśmy kilka znanych dobrze chórów, jak też i nowych gości, a słuchaliśmy w kolejności;
Chóru Ziemi Grabowieckiej z Grabowca, pod dyrekcją Krzysztofa Świcy, który wykonał pięć pieśni pt. "W moim ogródeczku", "Bywaj dziewczę zdrowe", "0j nasi jadą", "Nie będzie mnie głowisia bolała" i inne.
Chóru Mieszanego Towarzystwa Śpiewaczego "Echo" z Lublina, pod dyrekcją Wiesława Wnuczka, który wykonał między innymi, pieśni pt. "Modlitwa o pokoj", "Nieśćie chwałę mocarze", "Kum i kuma", i popularną pieśń, której początek wszyscy pamiętamy; "Za Niemen hen precz".
Jako trzeci wystąpił Chór Męski BDK "Echo", pod dyrekcja Henryka Nizio. W wykonaniu naszego chóru usłyszeliśmy; "Oj w polu jezioro", "Serenada", "Moja piosenka" i inne znane już pieśni. A na zakończenie ludowa pieśń seerbska "Koło".

Szczególnym gościem występującym w tym roku był Kameralny Chór "Harmonia" z Mukaczewa, miejscowości położonej w zakarpackiej Ukrainie. Dyrygował Władysław Wołonin. Goście zaprezentowali bardzo zróżnicowany repertuar, od ludopwych pieśni ukraińskich po współczesne poważne pieśni krajów zachodnich.

Nasz niezawodny gość Chór Mieszany WDK "Rezonans" z Zamościa zaprezentował się bardzo dobrze. Pod dyrekcja Alicji Saturskiej, chór zaśpiewał wiele pieśni, a między innymi; "Zdrowaś Królewno Wyboma", "Kyrie" (z Mszy Kreolskiej) wzbogaconą partia solową w wykonaniu Małgorzaty Borys-Tur, popularną w tym dniu "Kum i kuma" oraz "Czerwone maki na Monte Cassino". Jako ostatni wystąpił znany nam Chór Ziemi Chełmskiej "Hejnał", działający przy WDK w Chełmie. W wykonaniu tego chóru usłyszeliśmy między innymi, takie pieśni;"Slawa w wysznich Bogu"," Tobie śpiewamy", "Ja za wodę", "Alleluja"(z oratorium "Mesjasz").

Najbardziej wzruszającym momentem, w każdych konfrontacjach jest wspólne śpiewanie przez wszystkie chóry znanych pieśni, a więc; "Kołysanka" - Maklakiewicza, dyrygowała Danuta Kozłowska, następnie "Va Penfiero" - Verdiego, pod dyrekcja Henryka Nizio i "Gaude Mater Poloniae" -pod dyrekcją Wiesława Wnuczka.

Tym pięknym hymnem kończą się każde konfrontacje. Nie są one festiwalem, dlatego każdy chór otrzymał w nagrodę dużą maskotkę i podziękowanie wraz z dyplomem z rąk zastępcy burmistrza Jana Skroka i dyrektora BDK Czesława Nizio, a od nielicznie zgromadzonej publiczności, gorące brawa. Bardzo zasłużone, gdyż wszyscy śpiewacy starali się wypaść jak najlepiej i to się w pełni udało.

Wszystkim gościom za te piękne wzruszające przeżycia jakie przyniosły pieśni płynące daleko spod sosen w Woli Dużej, podziękowali prowadzący konfrontacje Maryla Olejko i Janusz Rosłan. Dziękujemy! Powtarzamy też - Do zobaczenia za rok!

M.J.Szubiak.

P.S. Właśnie dlaczego w Woli Dużej, choć niewątpliwe są zalety tego miejsca, ale jest to dla większości publiczności za daleko, no i..., te pociągi

Czy nie byłoby wskazane sięgnięcie do pięknych planów zagospodarowania parku podworskiego na Różnówce i przy pomocy ludzi oddanych kulturze biłgorajskiej, spróbować wybudować w Biłgoraju amfiteatr. Taka lokalizacja z pewnością przybliży sztukę chóralną szerszym rzeszom biłgorąjan.

Konfrontacje sponsorowali: ZUS 0\Biłgoraj, Burmistrz Miasta Biłgoraja, WDK w Zamościu, firma "Ambra" z Woli Dużej.

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: