Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 6/1995
Matury '95
W Biłgoraju do matur przystąpili absolwenci liceów i techników. Rozpoczął je, 10 maja, egzamin pisemny z języka polskiego. Drugiego dnia odbyły się egzaminy pisemne z przedmiotów dodatkowych. Maturzyści mieli do wyboru matematykę, historię, biologię, bądź Język obcy: angielski, niemiecki i rosyjski.

W LO im ONZ do egzaminów dojrzałości przystąpiły 284 osoby i była to jedna z najliczniejszych matur w województwie. Jak się okazało uczniowie tegoż liceum poradzili sobie z łatwością, gdyż część pisemną zdali wszyscy. Gorzej było w ZSME, gdzie egzaminy pisemne oblało 31 osób. Widać uczniowie niezbyt solidnie przygotowali się do tego najważniejszego egzaminu w życiu, który mą zdecydować o Ich dojrzałości.

Lecz na egzaminie pisemnym nie skończyła się matura. Druga część - to egzaminy ustne. Przystąpili do nich wszyscy, którzy uzyskali pozytywne oceny z egzaminów pisemnych. Jedynka z polskiego uniemożliwiała przystąpienie do drugiej tury egzaminów, natomiast ci, którzy oblali egzamin z przedmiotu dodatkowego, mogą poprawić zdając dodatkowo egzamin ustny, pod warunkiem, że przez ostatnie dwa lata mieli z tego przedmiotu przynajmniej czwórkę.

Ci, którym się nie powiodło, nie mają co rozpaczać, tylko w przyszłym roku lepiej się przyłożyć, a na pewno im się powiedzie.

Jak co roku, uczniowie mają rozmaite pomysły, zwłaszcza Jeśli chodzi o tzw. .pomoce naukowe", bez których żadna klasówka odbyć się nie może.

Irmina Grodzka

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: