Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 6/1997
Budowanie mieszkań
29 kwietnia br., w drugim z kolei spotkaniu z mieszkańcami miasta zorganizowanym przez Towarzystwo Gospodarcze w Biłgoraju, uczestniczył zastępca burmistrza Jan Skrok, oraz wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Łada" inż. Andrzej Błaszczak i prezes BPB Ryszard Siek.

Tematem spotkania było budownictwo mieszkaniowe w Biłgoraju. Burmistrz Jan Skrok omówił aktualną sytuację w zakresie zabudowy miasta. Budownictwo mieszkaniowe szczególnie jednorodzinne, rozwija się w szybkim tempie. Powstały nowe osiedla: "Batorego I", "Sportowa", "Zielona" "Ogrody" i inne. Urząd Miejski wydał około 400 decyzji na budowę, wydzielono ponad 700 działek budowlanych. Nadal trwa zainteresowanie mieszkańców nieruchomościami i działkami pod budowę. Urząd Miasta nie dysponuje wolnymi działkami pod zabudowę jednorodzinną, mimo to Biłgoraj jest jednym z najprężniejszych ośrodków w zakresie budownictwa. Zbyt mało terenów udaje się wygospodarować pod budownictwo wielorodzinne, aktualnie na te cele przeznaczony jest teren na osiedlu "Ogrody".

Zamierzenia władz samorządowych w zakresie planowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe idą w kierunku przygotowania nowych terenów wokół miasta, a szczególnie po stronie zachodniej.

Obiecująco zapowiada się działalność, powołanego niedawno przez Radę Miasta, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, zasilanego finansowo ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Już obserwuje się zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Burmistrz J.Skrok omówił też zamierzenia w zakresie infrastruktury i uzbrojenia terenów pod budownictwo, przy czym nie można zaniedbywać pod tym względem starej zabudowy. Zamierzenia i problemy z kanalizacją miasta i dokończenia budowy sieci wodociągowej sięgały szczegółów, padły też konkretne pytania.

Innym trudnym problemem jest korzystanie z zasobów mieszkaniowych. Pod tym względem jest wiele zastrzeżeń do lokatorów mieszkań komunalnych. Szczególnie przykre jest zaleganie z zapłatą czynszu, prowadzące do zdecydowanych działań kończących się eksmisjami. Wykonano już jedną eksmisję tzw. "na bruk", w przygotowaniu są dwie następne.

Przedstawiciel S.M. "Łada," Andrzej Błaszczak, zwrócił uwagę na kurczenie się terenów pod budownictwo wielorodzinne, co może być barierą w budownictwie blokowym. Istnieje też potrzeba podziału tych terenów pomiędzy największych inwestorów tj. Spółdzielnię Mieszkaniową i Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

W trakcie dyskusji w polu zainteresowania znalazło się wiele problemów, między innymi:
- opłacanie czynszów, formy eksmisji i korzystanie z lokali socjalnych;
- uzyskiwanie mieszkań z TBS dla indywidualnych inwestorów w budownictwie wielorodzinnym;
- rozwiązanie problemu szpitala i jego rozbudowa;
- budowa ul. Poniatowskiego;
- umiejscowienie lokali gastronomicznych i sklepów z alkoholem
krytycznie wypowiadano się o zbyt dużej liczbie wydanych koncesji na handel alkoholem, co stanowi jakoby powód szerzenia się alkoholizmu wśród młodzieży; planami zagospodarowania przestrzennego miasta.

Ponadto wiele osób poruszyło indywidualne sprawy, wiele też było pytań, a każdy otrzymywał odpowiedź. Problem budownictwa mieszkaniowego dotyczy w skali kraju około 1,5 mln ludzi. W Biłgoraju w S.M. "Łada" na mieszkanie czeka 1500. W ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zarejestrowanych jest 300 osób.

Prowadząca spotkanie Alicja Tuzinek z Towarzystwa Gospodarczego zapowiedziała na koniec kolejne spotkanie, na które, jak wskazuje już doświadczenie, warto przyjść.

M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: