Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 6/1997
Robota dla bezrobotnych
Robota dla bezrobotnychSezon robót budowlanych otwiera możliwości znalezienia pracy dla bezrobotnych w formie robót publicznych lub prac Interwencyjnych.

Rejonowy Urząd Pracy w Biłgoraju, którego zasoby finansowe przeznaczone są na wspomaganie robót publicznych w 1997r. wynoszą 500 000 zł. zawarł już porozumienia, głównie z samorządami o zatrudnienie bezrobotnych w tej formie pracy. Do tego rodzaju prac kierowani są bezrobotni, którzy pozostają bez pracy co najmniej 12 miesięcy. Pomoc Urzędu Pracy uzależniona jest od ilości zatrudnionych osób, przez pracodawcę, który może otrzymać refundację wynagrodzenia w 45 % przeciętnego wynagrodzenia, plus 45 % składki ZUS od wynagrodzenia, jeżeli zatrudnia 20 pracowników. Jeżeli zatrudni więcej, refundacja wynosi 50 % wynagrodzenia i składki ZUS.

Roboty publiczne trwają z reguły 6 miesięcy, choć jest możliwość ich przedłużenia, to jednak pracodawcy nie kwapią się do tego ze względu na sezonowość robót o tym charakterze. A charakter robót publicznych to zwykle inwestycje infrastrukturalne.

Roboty publiczne organizowane przez Urząd Miasta Biłgoraja, już od l kwietnia, ruszyły teraz pełną parą. W grupie pracowników, którą opiekuje się referat Gospodarki Komunalnej, zatrudnionych jest 11 osób. Nowi pracownicy, po odbyciu szkolenia bhp i przeprowadzeniu badań lekarskich, zostali skierowani do pracy na terenie miasta. Pracują przy budowie chodników na ul. Leśnej, Długiej oraz przy ul. Bora- Komorowskiego i Kościuszki wykonując zatoki dla samochodów.

Dokonuje się też modernizacji i napraw chodników przy ul. Kościuszki na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Czerwonego Krzyża.

Referat Planowania Inwestycji zatrudnia 9 osób ( stan z 3 czerwca br.) a docelowo zatrudni 12 osób. Charakter robót jest podobny: układanie nawierzchni na ul. Akacjowej. W perspektywie podobne roboty będą wykonywane na ul. Rataja. Wynagrodzenie sięga 450 zł i do 30 % premii.

Trafiała tu różni ludzie - mówi kierownik referatu Jan Jamiński - Jednak z perspektywy czasu, Jesteśmy z nich coraz bardziej zadowoleni. Z roku na rok Jakość robót się poprawia. Są tacy, którzy pracowali kiedyś w ramach robót publicznych, przy układaniu nawierzchni chodników, opanowali dobrze tę pracę i dziś sami rozpoczęli działalność gospodarczą w tym charakterze. Wielu też znalazło pracę w zakładach prywatnych.

Z pracy zadowoleni są również sami zainteresowani, dotychczas bezrobotni, szczególnie ci, którzy dawno utracili zasiłki i poszukiwali pracy. Niektórzy już przed sezonem złożyli podania o przyjęcie do robót publicznych. Lepsza taka praca niż żadna - powiadają, ocierając pot z czoła. Liczą na to, że może roboty publiczne przeciągną się do zimy.

Podobną formą sezonowego zatrudnienia są prace interwencyjne. Mogą być prowadzone przez podmioty gospodarcze. Warunkiem wprowadzenia prac interwencyjnych, jest utrzymanie zatrudnienia w 90 % (zwolnienia nie mogą przekroczyć 10 %) u pracodawcy, którego firma nie może być w stanie upadłości czy likwidacji. Kondycja firmy powinna gwarantować zatrudnienie minimum 6 miesięcy. Urząd Pracy refunduje pracodawcy wynagrodzenie zatrudnionego, równe wysokości zasiłku dla bezrobotnych, plus ubezpieczenie na ZUS. Do finansowania tego rodzaju zatrudnienia Urząd Pracy w Biłgoraju ma do dyspozycji 900 000 zł. Zainteresowanie pracodawców tą formą zatrudnienia bezrobotnych jest spore, uczestniczy w tym około 100 firm. Przewiduje się, że w pracach interwencyjnych znajdzie zatrudnienie około 420 bezrobotnych - powiedziała kierowniczka pośrednictwa pracy Urzędu Pracy - Halina Bździuch.

Pracami interewncyjnymi zainteresowany jest również Urząd Gminy Biłgoraj. Zatrudniono 3 osoby bezrobotne. Dwie pracuje przy pracach gospodarczych w urzędzie a jedna została zatrudniona na stanowisku referenta. Zarobki wynoszą tu około 440 zł. plus dodatek stażowy. Niskie zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych w tym roku w Gminie, wynika z zadań budżetowych, wśród których nie przewiduje się inwestycji, które mogłyby być realizowane przez prace interwencyjne. W ubiegłym roku Urząd Gminy zatrudniał 8 osób w robotach publicznych i 12 osób w pracach interwencyjnych.

Urząd Miasta Biłgoraja zatrudnił w pracach interwencyjnych 6 osób, które pracują przy modernizacji chodnika przy ul. Bohaterów Monte Cassino i innych reperacjach. Wynagrodzenia w tej formie prac utrzymują się na poziomie najniżej zarabiających pracowników urzędu, a dodatkowo przewidziana jest premia do 30 %.

Zarówno roboty publiczne jak prace interwencyjne nie są skutecznym antidotum na rozwiązanie problemu bezrobocia. Dają jednak szansę pracy wielu bezrobotnym i stwarzają dla pracodawców korzystne warunki zwiększenia zatrudnienia. Jest to interesujące tym bardziej, że od 1 stycznia obowiązuje znowelizowana ustawa o robotach publicznych rozszerzająca zakres podmiotów, które mogą zatrudniać w tych obu formach bezrobotnych zarejestrowanych w rejonowych urzędach pracy. Te formy zatrudnienia nie powinny ujść uwadze biłgorajskich przedsiębiorców.

M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: