Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 6/1997
"Tobie Śpiewamy Ojczyzno"
Jedną z większych imprez "Dni Biłgoraja" jest Wojewódzki Przegląd Chórów - "Tobie śpiewamy Ojczyzno". W tym roku było to 8 czerwca w ośrodku wypoczynkowym w Woli Dużej, a przyjechało sześć chórów.

Jednak przed ich koncertem wystąpiła Biłgorajska Kapela Podwórkowa "Wygibusy". Była okazja posłuchać nowych piosenek pana Janka (Szymaniaka);

"Sanatoryjna kuracja", "Walczyk biłgorajski" czy "Tango z teściową".

Wszystkie zespoły chóralne powitał burmistrz Stefan Oleszczak. Obecny był również prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Lublinie pan Tadeusz Rokicki. Przegląd prowadziła Maryla Olejko.

Koncert rozpoczęli gospodarze, Chór Męski "Echo" przy Biłgorajskim Domu Kultury, pod dyrekcją Henryka Nizio. W repertuarze znalazły się między Innymi najlepsze chyba pieśni chóru, "Orlątko" i "Gonią górale trzody".

Goście wystąpili w następującej kolejności: Chór Ziemi Grabowieckiej z Grabowca, pod dyrekcją Krzysztofa Świcy Chór "Rezonans" z WDK w Zamościu, pod dyrekcją Alicji Saturskiej. Chór cieszący się stałą niemal popularnością na corocznych przeglądach ze względu na poziom artystyczny. Wykonał bardzo dobrze pieśni pt. "Moja piosenka (J.Świdra), "Sarmackich miast królowa" (R.Twardowskiego), "Piękna nasza Polska cala" (J.Świdra), czy "Z tamtej strony rzeki" (S.Wiechowicza).

Szczególny gość. Chór "Harmonia" z Mukaczewa na Ukrainie, który koncertował w sobotę w kościele WNMP, pod dyrekcją Władymira Wołontyra, zaprezentował się znakomicie w bogatym "międzynarodowym" repertuarze.

Następnie koncertował Chór Męski "Echo" z GOK w Wiśniowej, pod dyrekcją Stanisława Swierada. Chór o dobrym brzmieniu szczególnie basów, najlepiej

wykonał "Piosenkę żołnierską" (wg.słów M.Romanowskiego) i "Maki" (Makuszyńskiego). W całości okazał się groźnym rywalem biłgorajskiego "Echa".

Po tym wystąpił Chór Ziemi Chełmskiej "Hejnał", pod dyrekcją Danuty Bałka-Kozłowskiej, znakomicie wykonując ze swojego repertuaru pieśni; "Ave Maria", "Susidka" (ukraińska mel. lud.) l "Ja za wodę". Ten najliczniejszy z chórów pozostał na scenie a do niego dołączyły pozostałe. Tak rozpoczął się koncert połączonych chórów. Wykonano pierwszorzędne z chóralnego repertuaru pieśni:

"Gaude Mater Polonia", "Kołysanka" (Maklakiewicza), popularną "Va Pensiero", "Kraj rodzinny" (Mikulskiego). Koncert tego olbrzymiego chóru .liczącego około 150 śpiewaków, przynoszącego zawsze wspaniale wrażenia, zakończył się "Mazurkiem Dąbrowskiego". W tym roku obchodzimy bowiem 200 rocznicę hymnu narodowego. O jego historii mówił pan T.Rokicki. Warto pamiętać, że nasz hymn został oficjalnie zatwierdzony uchwałą sejmu w 1926 roku.

Za udział w przeglądzie podziękował uczestnikom burmistrz Stefan Oleszczak, wręczając wspólnie z dyrektorem BDK Czesławem Nizio, dyrygentom chórów okolicznościowe dyplomy l statuetki "Złotego słowika".

Ogólnie można powiedzieć o tegorocznym przeglądzie

dominował repertuar spokojny, a śpiewano przeważnie pieśni polskie, nie było nadmiaru przebojów, co nie oznacza że pieśni się nie podobały. Podobały, świadczyła o tym reakcja publiczności. W zasadzie wszystko byłoby bardzo dobrze, gdyby nie ...pociągi, przerywające występy, już od wielu lat. Czy nie nadeszła wreszcie pora aby - albo, przenieść tory kolejowe w inne miejsce, albo koncert przenieść do biłgorajskiego amfiteatru?

Tak czy siak, chóry i nasza publiczność muszą spotkać się za rok, bo takiej przyjemności nie można sobie odmówić.

M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: