Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 6/1997
Wizyta przyjaciół
W tym roku rozpoczęły się nieoficjalnie. Już 31 kwietnia od powitania delegacji przybyłych z partnerskich miast Biłgoraja - Biliny w Czechach, Nowowołyńska na Ukrainie i z Kelme na Litwie.

Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej UM, okolicznościowo udekorowanej. Dekoracje - plansze przedstawiały walory czeskiej Biliny.Miasto to reprezentowała najliczniejsza delegacja .w której obok działaczy samorządowych i pracowników kultury znalazł się młodzieżowy zespół artystyczny. Przewodniczył delegacji zastępca starosty Vlastimil Aubrecht.

Delegacja z Nowowołyńska była mniej liczna, a przewodniczył jej mer tego miasta Pawlo Pryslażnyj.

Delegacja z odległego Kelme przyjechała w nieco większym składzie wraz z zespołem folklorystycznym, a przewodniczył jej wicemer Anastas Levickas.

Gości powitał. Jak zwykle bardzo serdecznie, burmistrz Stefan Oleszczak. Powiedział, że jest to spotkanie przyjaciół, "(...) a przyjaźń - to Jest przyjaźń i nie wymaga wielu stów i uzasadnień", przypomniał słowa mera Nowowołyńska Pawło Prysiażnego. W tym też duchu przebiegała wizyta zagranicznych przyjaciół. Burmistrz poinformował zebranych, że delegacja z zaprzyjaźnionego Crailshelm nie mogła przybyć i przesłała wszystkim pozdrowienia.

Poza delegacjami zagranicznymi na uroczystość przybyli:

Pani Teresa Pisarczyk reprezentująca Wojewodę Zamojskiego.

Poseł Ryszard Stanibula Prezes BARR Irena Gadaj. Roma Maciejkowicz z ZHP. Przewodniczący RM, Tomasz Książek.

Po wystąpieniu burmistrza glos zabierali kolejno zagraniczni goście. przedstawiając członków delegacji i przypominając krótko charakterystykę swoich miast. Mimo braku profesjonalnych tłumaczy, bariera językowa nie stanowiła przeszkód, a zupełnie Już została pokonana przy wręczaniu upominków i wymianie uścisków.

Pani Teresa Pisarczyk mówiła o województwie l Ziemi Zamojskiej, oraz o współpracy przygranicznej z Ukrainą, stawiając za wzór kontakty Biłgoraja z miastami partnerskimi.

Poseł Ryszard Stanibuła, wyraźnie zadowolony ze spotkania, zwrócił uwagę na atmosferę przyjaźni. Jaką zastał w Biłgoraju. Życzył dalszego zacieśniania więzi między miastami partnerskimi a nawet ich rozszerzenia w sferze współpracy gospodarczej. Poseł potwierdził również, że Biłgoraj stanowi przykład działania Jak należy przyjaźń między miastami partnerskimi utrzymywać i rozwijać.

Głos zabrała również prezes Irena Gadaj przypominając o próbach współpracy gospodarczej. Temu celowi, między innymi, ma służyć powstałe w Zamościu, Centrum Obsługi Inwestora - otwarte na organizowanie kontaktów gospodarczych miast partnerskich.

Tuż przed zakończeniem spotkania zaimprowizowano krótką konferencję prasową, na której mieliśmy możliwość bliższego poznania Interesujących nas szczegółów dotyczących miast partnerskich. Nasz kolega po piórze red. Ilri Klobućnik z gazety "Bilinsky Zpravodąj" Interesował się wrażeniami burmistrza Stefana Oleszczaka z ostatniego pobytu w Bilinie, a też współpracą z naszą gazetą.

Program pobytu gości w Biłgoraju obejmował między innymi; poznanie miasta, uczestnictwo w koncercie "Mazowsza" i koncercie konkursowym na Festiwalu Piosenki Dziecięcej, w którym wystąpiły zespoły artystyczne naszych gości. Delegacje uczestniczyły, oczywiście, w oficjalnym otwarciu "Dni Biłgoraja" w "Dzień folkloru". W programie wizyty przewidziano tym razem więcej czasu wolnego i na kontakty towarzyskie, których ukoronowaniem było przyjęcie w ośrodku wypoczynkowym w Woli Dużej.

2 czerwca delegacje wyjechały z Biłgoraja.

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: