Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 6/1998
Zebranie Inwalidów Wojennych
20 maja br. odbyło się Walne Zgromadzenie Biłgorajskiego Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP. Po wprowadzeniu sztandaru Związku, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału od 8 maja 1994r złożył dotychczasowy prezes zarządu płk Andrzej Olszewski. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Ćwikła złożył sprawozdanie z prac tej komisji w okresie kadencji. Goszczący na zebraniu Marian Ladwójcik - prezes Miejskiego Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych podkreślał w swoim wystąpieniu związki i potrzebę podtrzymywania dalszej współpracy pomiędzy obiema organizacjami. W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Zarządu Okręgowego ZIW RP w Lublinie - Jan Hajnik - dokonał podsumowania działalności Oddziału w Biłgoraju. Działalność tę ocenił bardzo wysoko.

Biłgorąjski Oddział ZIW należy do najbardziej prężnych w okręgu, po oddziale lubelskim. Po dyskusji dokonano wyboru nowego zarządu. Prezesem wybrano ponownie płk. Andrzeja Olszewskiego. Wiceprezesami wybrano Witolda Dembowskiego i Stefana Garbacza, Maria Węglińska została sekretarzem a Jan Filist skarbnikiem. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ponownie wybrano Jana Ćwikłę.

Władzom Związku życzymy dużo zdrowia i satysfakcji w działalności na rzecz inwalidów wojennych!

Ryszard Złamański

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: