Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 6/1998
Poznajemy ojcowiznę
V Zlot Laureatów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "POZNAJEMY OJCOWIZNĘ" odbył się w dniach 15-17 maja br. w Biłgoraju. Nieprzypadkowo, główny organizator - Rada Programowa d/s Młodzieży Szkolnej ZG PTTK wybrała na miejsce zlotu Biłgoraj, był to dowód uznania dla osiągnięć biłgorajskiego Oddziału PTTK szczególnie w zakresie krajoznawstwa i turystyki młodzieżowej. Podsumowanie konkursu odbyło się w wypełnionej do ostatniego miejsca, młodymi działaczami PTTK ich opiekunami i gośćmi z całej Polski, sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Honory gospodarza pełnił prezes Zarządu Oddziału PTTK w Biłgoraju, Marian Kurzyna. Konkurs prowadzony był w kategoriach szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W kategorii szkół podstawowych przyznano nagrodę - Grand Prix zespołowi uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Biłgoraju w składzie; I. Dyjach, A. Małysza, Ł. Mazurek, W. Skrzypa, J. Wierteł, A. Zakościelna, S. Grela i E. Struk. za pracę pod tytułem "Dole i niedole biłgorajskich sitarzy, wykonaną pod opieką Krystyny Kochan. Przyznano też pięć innych nagród indywidualnych i zespołowych.

W kategorii ponadpodstawowych Grand Prix otrzymał Maciej Gorzkowski z LO im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, za pracę pt. "Moja ojcowizna w fotografii i malarstwie Chełmońskiego", wykonaną pod opieką Joanny Gorzkowskiej. W tej kategorii przyznano pięć nagród zespołowych i indywidualnych, między innymi T. Grzegorczykowi i G. Strzałce z Zespołu Szkół Budowlanych w Biłgoraju za pracę "Obiekty małej architektury sakralnej" wykonaną pod opieką E. Zapasek. Uczestnikom konkursu przyznano trzydzieści osiem wyróżnień. W grupie wyróżnionych znaleźli się uczniowie biłgorajskich szkół; M. Gozdecka, A. Chuchro, M. Łukasik i A. Kłapeć ze SP Nr l w Biłgoraju, za pracę "Biłgorajscy Żydzi" wykonaną pod opieką M. Ulidowskiej., J. Lipiec z LO im. ONZ w Biłgoraju za pracę "Rodzina Lipców - 120 lat w Biłgoraju", wykonaną pod opieką T. Brytana oraz A. Zań i P Zań, również z tego liceum, za pracę "Nasz dom na turystycznym szlaku" wykonaną również pod opieką T. Brytana.

Program zlotu obejmował zwiedzanie naszego miasta i wycieczki krajoznawcze po Roztoczu i Puszczy Solskiej. Zlot był znakomitą prezentacją Biłgoraja i okolic wśród działaczy PTTK z całej Polski.

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: