Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 6/1998
Konferencja ZNP
Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Biłgoraju odbył 30 maja br. konferencję sprawozdawczo-wyborczą, podsumowując czteroletni okres działalności. Przybyło 35 delegatów związku oraz zaproszeni goście - Ryszard Piekarski - prezes Zarządu Okręgu ZNP w Zamościu. Sławomir Magdziarz -przewodniczący ZZ Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych w Polsce.

Przewodniczący konferencji, Edward Będą, odczytał listy gratulacyjne, między innymi od dr Jana Zaciury przewodniczącego ZNP. Tuż po rozpoczęciu obrad, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Związku oraz wręczono dyplomy i listy gratulacyjne. Prezes Zarządu Oddziału, Zygmunt Dechnik, złożył sprawozdanie z czteroletniej działalności zarządu. W ramach zadań statutowych zarząd skupiał się głównie na: reprezentowaniu interesów członków wobec pracodawców, dbałości o interes ogółu nauczycieli i placówek oświatowych w mieście, organizowaniu życia kulturalno-oświatowego i sportowo-rekreacyjnego, udzielaniu pomocy materialnej, na którą przeznaczono prawie 15% środków.

Biłgorajska organizacja ZNP liczy 379 członków zrzeszonych w 11 ogniskach i 2 sekcjach. W ciągu ostatnich 4 lat do związku wstąpiło 54 osoby. Od października 1996r. nauczyciele-związkowcy mają swój klub, gdzie prowadzą podstawową działalność. Dyskutowano na tematy zasadnicze dla związku i oświaty. Między innymi o: obronie karty nauczyciela i funduszu socjalnego, zmianach w systemie zarządzania oświatą w mieście, przystosowaniu struktur związku do reformy administracyjnej państwa. Szczególnie szeroko dyskutowano nad reformą systemu edukacji. Wiele padło tu uwag krytycznych, wiele też było obaw o skutki upolitycznienia reformy, czego wynikiem mają być zwolnienia z pracy nauczycieli nie przejawiających prawicowej orientacji. Wskazywano też na potrzebę konsolidacji środowiska nauczycielskiego. W podsumowaniu dyskusji przyjęto wspólne stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w oświacie, w którym zwrócono uwagę na pogarszającą się sytuację materialną pracowników oświaty, obniżaniu realnych nakładów na oświatę, dążeniu do likwidacji funduszu świadczeń socjalnych, akceptacji środowiska oświatowego w wprowadzaniu reformy oświatowej i pokrycia jej kosztów. Mimo tych i innych uwag nie kwestionowano konieczności wprowadzania reformy oświaty.

Konferencja udzieliła absolutorium zarządowi i na przewodniczącego nowego zarządu wybrano jednogłośnie Zygmunta Dechnika. Pozostałe funkcje w zarządzie powierzono;
Grzegorzowi Dobrzyńskiemu -zastępcy przewodniczącego i Ewie Pankowiec - sekretarz.
Nowym władzom związku gratulujemy i życzymy sukcesów w działalności!

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: