Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 6/1999
Moja Ojcowizna - Ziemia Biłgorajska
Oddział PTTK w Biłgoraju zorganizował 27 maja br. sesję krajoznawczą pod takim właśnie hasłem. Sesja rozpoczęła się od inscenizacji bajki Jana Brzechwy "Przygody Króla Jegomości" przez Kółko Teatralne przy SP Nr 2 w Biłgoraju. Przygody króla dotyczyły oczywiście Biłgoraja. Wśród uczestników sesji przeważała młodzież szkolna. Byli też laureaci konkursu krajoznawczego. Motto sesji to pierwsze słowa wiersza ludowej poetki Urszuli Kozioł... Biłgoraju, pajdo kraju... Od tych też słów rozpoczął się pierwszy referat o walorach Ziemi Biłgorajskiej wygłoszony barwnie i z wielkim ładunkiem patriotyzmu, przez prezesa Oddziału PTTK Mariana Kurzynę. Prelegent zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia do programów szkolnych edukacji regionalnej i wychowania młodzieży w duchu dziedzictwa kulturowego naszej Małej Ojczyzny. O śladach Biłgoraja i okolic w utworach literackich od Kochanowskiewgo do Gałczyńskiego i Białoszewskiego mówił, Andrzej Czacharowski. O folklorze i kulturze Ziemi Biłgorajskiej, mówił Stanisław Wołowski.

Wśród gości, przy braku przedstawiciela zarządu miasta, wystąpił Jan Gałan reprezentujący Starostę Biłgorajskiego i Stefan Szmidt, którego pierwsze zetknięcie się z tą działalnością w Biłgoraju bardzo zainteresowało, a na przyszłość obiecał wsparcie Fundacji Kresy 2000 dla konkursów krajoznawczych.

Przed zakończeniem sesji autorom prac przedstawionych do konkursu wręczono upominki i dyplomy. Prace były wyłożone do wglądu a oglądając je nie sposób nie zauważyć zaangażowania autorów w poznaniu i utrwaleniu historii Biłgoraja, jego okolic i walorów krajoznawczych Ziemi Biłgorajskiej. Niektóre prace są na tyle ciekawe. że powinny być dostępne w bibliotece dla szerszej rzeszy czytelników. Ze swojej strony poczyńmy starania, by choć ciekawsze ich fragmenty opublikować w "Tanwi".

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: