Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 6/1999
OPZZ w Biłgoraju
Od 10 czerwca br. rozpoczęła działalność Rada Powiatowa OPZZ w Biłgoraju. W skład Rady Powiatowej wchodzą przedstawiciele organizacji związkowych zakładów pracy powiatu biłgorajskiego. Mimo niezbyt licznej frekwencji, do świetlicy Oddziału PKS w Biłgoraju, gdzie odbywało się zebranie, przybyli przedstawiciele najbardziej prężnych związków zawodowych.

Przewodniczący Zarządu Powiatowego OPZZ, Zenon Kowalik złożył informację o ukonstytuowaniu się nowych struktur OPZZ w województwie lubelskim, dostosowanych do nowego podziału administracyjnego kraju. Wynikiem tego jest również powstanie 10 lutego br. Rady Powiatowej OPZZ w Biłgoraju. Tymczasowa siedziba zlokalizowana jest gościnnie w Medycznym Studium Zawodowym w Biłgoraju. Przewodniczący Z. Kowalik zapoznał również Radę z aktualnymi przepisami związkowymi i zasadami gospodarki finansowej Rady. Zasadą jest tu praca społeczna na wszystkich funkcjach RP OPZZ. Najciekawszym, jak się wydaje, punktem obrad była konfrontacja doświadczeń przedstawicieli związków zawodowych z zakładów pracy. Z wypowiedzi związkowców wynika, że zakłady pracy są w mizernej kondycji ekonomiczno-finasowej, odbija się to niekorzystnie na wynagrodzeniach załóg przy , jak uważają, zbyt wygórowanych płacach kierownictwa nie powiązanych z wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstw i płacami pracowników. W takiej sytuacji jest większość zakładów, szczególnie w branży odzieżowej, jak: Spółdzielnia Inwalidów "Promień", Zakłady "Mewa" SA i inne. Kłopoty organizacyjne i przekształceniowe czekają między innymi biłgorajski PKS i ZEC. Za niedostateczną uznano współpracę związków branżowych z "Solidarnością", gdyż nie zawsze w parze związki te występują w obronie interesów pracowniczych. Prowadzi to do poróżnień wśród załóg. Wyjątkiem, prawdopodobnie na szeroką skalę, są związki zawodowe w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SA, które nie tylko wzorowo ze sobą współpracują, ale również wzorowo układa się ich współpraca z zarządem spółki. Wielka szkoda, że jest to tylko wyjątek. Z ubolewaniem podkreślano niewłaściwy stosunek prywatnych przedsiębiorców do tworzenia w ich zakładach pracy organizacji związkowych. Nie dziwi ich brak w kilkuosobowych firmach, ale w biłgorajskich potentatach jak np. AMBRA czy Black Red Withe - czyżby rzeczywiście nie było tam problemów pracowniczych ? Przy ustalaniu planu pracy rady na pierwszy plan wysunięto konieczność aktawizacji i konsolidacji związków zawodowych na szczeblu powiatu i nawiązanie współpracy z samorządem powiatowym i władzami gminnymi, gdyż Rada Powiatowa OPZZ będzie reprezentantem związków zawodowych w stosunku do władz samorządowych.

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: