Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 6/1999
Wizyta w Czeladzi
Delegacja Towarzystwa Regionalnego w Biłgoraju odwiedziła 21-23 maja br. miasto w woj. śląskim Czeladź. Była to niejako rewizyta po pobycie w październiku ub. roku przedstawicieli Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi w Biłgoraju. Czeladź, to liczące prawie 38 tyś. mieszkańców, miasto w Zagłębiu Dąbrowskim. Działało tam, jeszcze niedawno, kilka kopalń węgla kamiennego a obecnie wszystkie już są nieczynne. To pełne uroku i zieleni miasto liczy już ponad 700 lat, ma wiele zabytkowych budowli i całe osiedle wpisane do rejestru zabytków. Silnie zaznacza się tam troska o rozwój regionalizmu. Nie tylko widać to w prężnej działalności kilkudziesięciu członków Stowarzyszenia, a najbardziej obrazowym przykładem tego jest bardzo duża ilość wydawnictw promujących miasto, jego historię i dzień dzisiejszy; publikacji pięknie wydanych - do czego z pewnością przyczyniają się "dobre układy", a co za tym idzie i dotacje z tamtejszego Urzędu Miasta. Nawet lokalna gazeta "Echo Czeladzi" rozprowadzana jest bezpłatnie. Dbanie o regionalizm widoczne jest w szkołach, gdzie prowadzi się lekcje regionalizmu, jako przedmiotu. Jednym z głównych założeń jest popularyzacja lokalnych tradycji wśród młodzieży, wyrazem tego są coroczne konkursy wiedzy o mieście. Chociaż miasto nie ma swojego muzeum, w jednej ze szkół podstawowych im.M.Konopnickiej jest izba regionalna, gdzie nie tylko zgromadzono przedmioty związane z historią szkoły, ale też inne eksponaty pokazujące jak kiedyś ludzie mieszkali i pracowali w Czeladzi.

Członkowie biłgorajskiej delegacji; Witold Dembowski, Marian Ledwójcik, Tomasz Bordzań i Dorota Skakuj wizęli udział w sesji popularno-naukowej i spotkaniu z członkami zarządu Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi, gdzie obok wzajemnych informacji rozmawiano o planach dalszej współpracy. Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia delegacja zwiedziła miasto i pobliski Będzin - zamek i muzeum oraz zabytkową kopalnię w Tarnowskich Górach.

Wizyta przyniosła wiele cennych treści i wzajemnych korzyści. Odkrywanie związków historycznych, współczesne kontakty między mieszkańcami, nawet tak odległych miast wzbogaca obie strony. Być może przyczyni się też do ożywienia kontaktów Biłgoraja z innymi miastami w Polsce, a nie wyłącznie za granicą. Towarzystwu Regionalnemu w Biłgoraju wyjazd ten dał impuls do bardziej aktywnej działalności i szerszej popularyzacji regionu.

Dorota Skakuj

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: