Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 7/2000
Zmiany w MDK
Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju kierowany jest od 4 lipca br. przez po. dyrektora, mgr. Alinę Szubiak, dotychczasową organizatorkę imprez, od wielu lat pracującą w tej placówce.

Zarząd Powiatu Biłgorajskiego, któremu podlega MDK, uchwałą z dnia 3 lipca br. odwołał ze stanowiska dyrektora Tomasza Książka pozostawiając go na stanowisku instruktora prowadzącego dotychczas Studio Piosenki.

Dotychczasowy dyrektor MDK T. Książek twierdzi, że to odwołanie go zaskoczyło.

- Za kilka dni (rozmowa z 6 Lipca.) rozpoczyna się wielka impreza Festiwal Piosenki Religijnej, którego współorganizatorem jest MDK, trwają prace rozbiórkowe budynku, w którym mieści się placówka, wymaga to adaptacji i przebudowy pomieszczeń MDK i ... w takiej sytuacji odwołuje się dyrektora? To jest decyzja polityczna - nie kryje swego rozgoryczenia T. Książek - W tę placówkę włożyłem ponad 20 lat pracy zaczynając od zwykłej świetlicy, przewinęło się przez nią tysiące dzieci i młodzieży, odnosiliśmy bardzo dużo sukcesów, jak choćby cztery nagrody Ministra Edukacji, osiem nagród Kuratorium. świadczy to o wysokim poziomie tej placówki. Doceniono również moją pracę, wiedzę i kwalifikacje, czego ukoronowaniem było powołanie mnie do grona doradców Ministra, zostałem także wiceprzewodniczącym Sekretariatu Krajowego Szkolnych Placówek Wychowania Pozaszkolnego - tam nikt nie pytał mnie o rodzaj dyplomu, liczyła się wiedza i doświadczenie. Od pewnego czasu zauważyłem "przygotowywanie gruntu" do tej decyzji, były to krytyczne artykuły o mnie w prasie zamojskiej, przeprowadzano kontrole które nie wykazały istotnych zaniedbań, natomiast nie otrzymałem żadnych kar . Poza tym zapomniano chyba, że jestem radnym Rady Miejskiej i nie zapytano tej Rady o opinię, a ponadto jestem w przededniu emerytury. To chyba nadinterpretacja przepisów przez Starostwo. Teraz bardzo mi się przyda urlop - dodaje T. Książek.

O przyczyny odwołania T. Książka ze stanowiska dyrektora MDK zapytaliśmy w Starostwie Powiatowym.

- Decyzja o odwołaniu T. Książka była wynikiem realizacji przez Zarząd Powiatu Rozporządzenia RM z 15 Lutego 1999 r dotyczącego funkcjonowania placówek kulturalno - wychowawczych. Dyrektor T. Książek uzasadniał wicestarosta Marian Mazurek - nie spełniał wymogów kwalifikacyjnych, wynikających ze wspomnianego rozporządzenia, do zajmowania takiego stanowiska, gdyż nie posiada wyższego wykształcenia oraz wymaganej specjalizacji pedagogicznej. Rozporządzenie to obowiązywało już od roku 1999 i zasadniczo mogliśmy tę decyzję podjąć w sierpniu 1999 r. Był to czas dla Pana T. Książka do zajęcia się uzupełnieniem swoich kwalifikacji. Niestety, tym Pan T. Książek się nie zajmował. Ponadto stosunki pomiędzy Zarządem Powiatu a dyrektorem MDK trudno było nazwać poprawnymi, skoro o przedsięwzięciach i inicjatywach MDK dowiadywaliśmy się z gazet.

Obowiązujące w tej sprawie rozporządzenie nie dało nam żadnego wyboru i naszym obowiązkiem było je wykonać.

- W tej decyzji nie ma żadnych innych podtekstów - odpowiedział wicestarosta na nasze pytanie, o polityczne przyczyny odwołania T. Książka ze stanowiska dyrektora.

Pani A. Szubiak pełnić będzie obowiązki dyrektora do 31 sierpnia br., to jest do czasu wyboru nowego dyrektora MDK w drodze konkursu.

M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: