Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 7/2000
56 rocznica bitwy "Nad Sopotem"
25 czerwca w Osuchach odbyły się coroczne obchody rocznicy wielkiej bitwy partyzanckiej. Na placu przed Domem Kombatanta - Muzeum i nieopodal największego w Polsce cmentarza partyzanckiego, zgromadziło się blisko dwa tysiące ludzi. Wśród nich bardzo często widać było starszych panów z godnością noszących polski mundur lub biało-czerwoną opaskę z napisem formacji, najczęściej AK.

W czworoboku otaczającym plac ustawiło się ponad 100 pocztów sztandarowych, najwięcej reprezentujących organizacje kombatanckie. Licznie przybyli też parlamentarzyści z AWS, SLD i PSL na czele z prezesem Jarosławem Kalinowskim, przybyli też; marszałek województwa lubelskiego - Arkadiusz Bratkowski, starostowie, przedstawiciele władz samorządowych, hierarchowie Kościoła, reprezentanci policji, młodzieży i jak zawsze obecni na takich uroczystościach - kompania honorowa 3 Batalionu Obrony Terytorialnej z Zamościa wraz z wojskową orkiestrą.

O historii bitwy nad Sopotem mówił ppłk Bolesław Sobieszczański - prezes Zarządu Okręgu światowego Związku Żołnierzy AK. Szesnastu weteranów AK otrzymało awans na stopień podporucznika, a pięciu na wyższy stopień oficerski.

Nie zapomniano też o orkiestrze wojskowej, która od lat towarzyszy patriotyczno-religijnym uroczystościom ofiarowano jej altówkę ufundowaną przez starostę i samorządy gminne powiatu biłgorajskiego.

Wśród wielu przemówień, jakie wygłoszono na uroczystości, jedno z nich było niezaplanowane i pełne ekspresji. Pan Stanisław Wroński apelował w nim o pamięć o żołnierzach Armii Ludowej, którzy zginęli pod Osuchami i w innych bitwach partyzanckich. Apelował też o prawdziwe pojednanie i skończenie z nienawiścią pomiędzy Polakami. Uroczystości na placu zakończyły się polową Mszą św., po czym wszyscy przemaszerowali na cmentarz, gdzie delegacje, pod partyzanckim pomnikiem. złożyły wiązanki kwiatów. Następnie odbył się apel poległych a kompania reprezentacyjna WP oddała honorową salwę. Orkiestra wojskowa zaprezentowała musztrę paradną.

Podczas uroczystości można było odwiedzić salę muzealną, obejrzeć mapę plastyczną i pamiątki po tej niezwykle tragicznej bitwie, w której poległo wielu żołnierzy AK i BCH. Własną ocenę i historię działań partyzanckich w Lasach Janowskich i Puszczy Solskiej opublikował wspomniany wyżej Pan Stanisław Wroński. Otrzymaliśmy zgodę na publikację tego materiału, którego obszerny fragment umieszczamy dalej.

M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: