Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 7/1996
Welcome to Biłgoraj
Przed biłgorajskim ratuszem, w czasie "Dni Biłgoraja" powiewały cztery flagi. Najwyżej biało-czerwona a obok niebiesko-żółta, biało- czerwono- niebieska i czarnoczerwono- żółta. Znak to, że Biłgoraj oczekuje niebywałych gości.

Przybyli 14 czerwca, Niemcy, Czesi, Ukraińcy i Litwini z przyjacielską wizytą reprezentując partnerskie miasta Biłgoraja.

Z Nowowołyńska, miasta na Ukrainie, z którym więzy przyjaźni mają już kilkunastoletnią tradycję, przybyli; Pawło Prysiażnyj - mer miasta, W. Sapożnikow - zastępca mera, oraz P. Koszlatyj, W. Gożeluk, S. Jakowczuk. Przyjaźń z Nowowołyńskiem ma wiele płaszyczyzn obok tej pierwszej na polu wymiany kulturalno-artystycznej pojawiły się ostatnio zarysy współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami obu miast. Nadal utrzymywane są kontakty sportowe. W perspektywie są dwutygodniowe obozy wypoczynkowe dla trzydziesto osobowych grup dzieci i młodzieży na zasadzie równoczesnej wymiany pomiędzy miastami.

Z Crailscheim przyjechała delegacja na czele z oberburgermeistrem ( burmistrzem) Georgem Schlenvoigtem, oraz działacze kultury i sportu - U. Durspekt-Weiler, S.Jaser, G. Herz, G. Technau, W. Kraft a również współpracującej z naszym miastem w budowie oczyszczalni przedstawiciele firmy SchumacherM. Salinger, H. Margele i P.Czumaj. Stosunki z Crailscheim nawiązał Biłgoraj w 1995r. Na początku z firmą Schumacher, która jest dostawcą technologii i urządzeń oczyszczających. Szybko, bo we wrześniu, nastąpił wyjazd naszych zespołów artystycznych do tego miasta, bardzo dobrze przyjętych przez publiczność Crailscheim. Była też z wizytą grupa naszej młodzieży ze szkół średnich - nawiązały się rzeczywiste więzi przyjaźni między młodymi Polakami i Niemcami. Nasi oczekują rewizyty, ale już na wakacje zaprosili swoich przyjaciół. W lipcu zorganizowany zostanie tydzień poświęcony Polsce, a szczególnie miastu Biłgoraj. Uzyskaliśmy zapewnienie oberburgermeistra o przyjeździe na "Dni Biłgoraja'97" zespołu artystycznego z Crailscheim.

Z Biliny przyjechała liczna grupa, wśród których byli już "starzy znajomi" na czele z Vlastimirem Aubrechtem zastępcą starosty (odpowiednik naszego zastępcy burmistrza), oraz J. Kalous, V. Svatopluk, H. Jeżkowa, J. Brunclikowa, sześciu radnych oraz zespół country "Krap", który wielokrotnie koncertował dla biłgorajskiej publiczności. Współpraca z Biliną czeskim miastem położonym obok dużej kopalni węgla brunatnego, co bardzo ujemnie wpłynęło na ekologię tych terenów, rozwija się bardzo dobrze. Szczególnie jest to widoczne na polu kultury, sportu i w perspektywie turystyki, a również i handlu. Nadzieje na to ostatnie daje utworzenie w Bilinie sklepu z wyrobami firm z Biłgoraja. Jest to efektem bardzo dobrze przyjętej wystawy biłgorajskich firm na "Targach Świątecznych" w Bilinie w grudniu 1995r. W trakcie realizacji jest wymiana grup młodzieży na dwutygodniowych równoczesnych obozach w Bilinie i Biłgoraju. Zarysowują się plany rozszerzenia współpracy w sposób sciślejszy w dziedzinie turystyki dla dorosłych i rodzin.

Kelme to kolejne miasto tym razem litewskie, z którym Biłgoraj ma zostać w partnerstwie i przyjaźni. Z Litwy przyjechali przedstawiciele władz w osobach; Jurgis Stasevicius - zastępca mera rejonu, Algirdas Kalpokas - burmistrz , oraz A. Jokśas, A. Kriaućiunas, A. Krutkev. Związki przyjaźni, jak twierdzą obie strony rozpoczną się również od kontaktów na polu kultury (dobitnym tego dowodem była obecność litewskiego zespołu artystycznego w Biłgoraju), sportu i kontaktów pomiędzy polską i litewską młodzieżą. Stosunki z miastami partenerskimi jak ogólnie można powiedzieć, są na pierwszym etapie wzajemnego poznawania się i zacieśniania więzów przyjaźni, postępuje to niespodziewanie szybko, o czym mówili nasi goście na konferencji prasowej. Z pewnością partnerstwo na polu kultury, sportu czy turystyki okaże się kiedyś niewystarczające i rozpocznie się również współpraca gospodarcza. Pewną trudnością okazuje się zbyt daleka odległość między miastami partnerskimi, a również brak Polonii ma z pewnością niekorzystne znaczenie.

Pobyt naszych gości w Biłgoraju rozpoczął się od oficjalnego powitania wszystkich delegacji w Urzędzie Miasta, gdzie burmistrz Stefan Oleszczak wygłosił przemówienie omawiając krótko przemiany ustrojowe i samorządowe, jakie zaszły w naszej wolnej już Ojczyźnie, które umożliwiły szerokie nawiązywanie przyjaźni i takie historyczne dla Biłgoraja spotkanie czterech delegacji z zaprzyjaźnionych miast. " Niech tworzą się więzi zbliżenia, przyjaźni między ludźmi naszych miast, pojedynczymi osobami., rodzinami.. zespołami artystycznymi i grupami młodzieżowymi. Niech społeczeństwa naszych miast poznają odrębności historyczne, kulturowe naszych narodów i niech nauczą się je szanować. Taka jest idea naszej dzisiejszej międzynarodowej konferencji ... , powiedział na zakończenie S. Oleszczak. Tomasz Książek - przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał gości z historią rozwoju Biłgoraja i kontaktów z miastami partnerskimi. Zabrali też głos przedstawiciele wszystkich delegacji wyrażając zadowolenie z przybycia do naszego miasta. Program trzydniowego pobytu delegacji miast partnerskich był bardzo bogaty, tak że na "czas wolny" zostało naszym gościom zbyt mało czasu. Przewidziano zwiedzanie wystaw zorganizowanych z okazji "Dni Biłgoraja", niektórych zakładów pracy, wycieczkę do Zwierzyńca i Zamościa oraz udział w imprezach artystycznych i spotkania towarzyskie.

Biłgorajskie spotkanie Niemców Czechów, Ukraińców i Litwinów służyło nie tylko do zacieśniania więzi z Biłgorajem ale też do wzajemnego poznania i porozumienia się co do tworzenia zrębów przyjaźni pomiędzy Crailscheim, Biliną, Nowowołyńskiem i Kelme, których burmistrzowie zapowiedzieli już wzajemne wizyty. Na konferencji prasowej końc7.ącej wizytę naszych gości usłyszeliśmy też z ich ust słowa uznania pod adresem samorządu naszego miasta, samych mieszkańców i gorące podziękowanie za gościnne i życzliwe przyjęcie. Miejmy nadzieję że w przyszłym roku będzie podobnie a może lepiej, więc WELCOME TO na "Dniach Biłgoraja 97'"

M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: