Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 7/1997
Festiwal, kapele i przeboje
Dni Biłgoraja mają kilka znaczących imprez pod względem pozycji i poziomu artystycznego. Taką imprezą jest Ogólnopolski Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych, który w tym roku odbywał się w Biłgoraju po raz drugi. Festiwal trwał od 13 do 15 czerwca br, przyjechali w większości nasi niezawodni goście -kapele corocznie bywające w Biłgoraju, dobrze znane i lubiane przez naszą publiczność. Przyjechali też tacy .którzy nie byli jeszcze tu na festiwalu II Ogólnopolski Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych -Biłgoraj '97 składał się z kilku koncertów. W piątek 13 czerwca br. mieliśmy zaimprowizowany koncert plenerowy przed BDK, po czym rozpoczęły się pierwsze przesłuchania. Tego wieczoru zaprezentowało się sześć kapel. Kapele te następnego dnia wyjechały do Krakowa na... Małopolski Festiwal Kapel Podwórkowych i Ulicznych. W sobotę wystąpiła więc druga grupa sześciu kapel, najpierw w otwartym koncercie w zagrodzie sitarskiej. Tu na tym najstarszym podwórku biłgorajskim, kapele prezentują się w naturalnym dla nich środowisku wśród licznej publiczności. Wieczorem trwał dalszy ciąg koncertu konkursowego. W niedzielę na koncercie galowym dowiedzieliśmy się, która z kapel jaką otrzymała nagrodę przyznaną przez jury w składzie -przewodniczący Kazimierz Miler, etnomuzykolog z Wągrowca, coroczny gość festiwalu, oraz Antoni Mleczko z Krakowa i Walerian Suchodolski z Krasnegostawu.

Główną nagrodę - statuetki "Złoty Łabędź" i ngrody pieniężne Ministra Kultury i Sztuki po 2000 zł przyznano równorzędnie; Bałuckiej Kapeli Podwórkowej z Łodzi, Kapeli Folkloru Miejskiego "Fidelis" z Przemyśla i pierwszej Orkiestrze Podwórkowo-Ulicznej "Wygibusy" z Biłgoraja.

"Srebrne Łabędzie" i nagrody pieniężne MKiS , po 1500 zł przyznano równorzędnie; Górniczej Kapeli Podwórkowej "Karbon" z Łęcznej i Kapeli Opłotkowej "Rypcium-Pypcium" z Zakrzewa (woj.pilskie).

"Brązowe Łabędzie" i nagrody pieniężne MKiS, po 1000 zł, przyznano równorzędnie; Kapeli Folkloru Miejskiego "Centusie" z Krakowa, Kapeli "Wysoczanie" z Wysokiej (woj.rzeszowskie). "Brązowego Łabędzia" i nagrodę Wojewody Zamojskiego - 1000 zł, przyznano Kapeli Podwórkowej "Taka Paka" z Parczewa. Nagrodę PKO BP O/Biłgoraj - 500 zł, przyznano Kapeli "Wujka Jaśka" z Andrychowa. Nagrodę Dyrektora Biłgorajskiego Domu Kultury - 400 zł, przyznano Kapeli "Qń" z Goraja. Nagrodę Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Zamościu - 300 zł, przyznano Kapeli "Czy się wali czy się pali" z Przemyśla. Nagrodę PGKiM w Biłgoraju - 200 zł, przyznano Kapeli "Swojaki" z Chlewisk (woj.kieleckie).

Ponadto za osiągnięcia artystyczne prznano wyróżnienia indywidualne dla:
Jana Szymaniaka - Biłgoraj, Antoniego Kalickiego - Kraków, Henryka Szopińskiego - Zakrzew i Ryszarda Pydy - Łęczna. W plebiscycie publiczności za najsympatyczniejszą kapelę festiwalu wybrano Kapelę "Swojaki" z Chlewisk. Było oczywiście wiele gratulacji, życzeń, kwiatów i innych serdeczności. Jury, w tym roku, określiło poziom artystyczny kapel jako wysoki i wyrównany - trudno się z tym w ogólności nie zgodzić, choć różnice występują zawsze na każdym konkursie czy festiwalu. Dlatego też nie zawsze wrażenia widzów i jury muszą się pokrywać, choć na tym festiwalu nie trudno było poznać tych najlepszych. Tych, którzy potrafili nas do głębi wzruszyć jak pani Maria Czerska, kiedy śpiewała po mistrzowsku, "o Stachu", czy Kapela z Przemyśla pieśniami kresowymi , a i rozbawić jak to zrobił pan Henryk Szopiński piosenką... "Bolek po co ci taka baba", czy nasi "Wygibusy" - "Tangiem z teściową", za co dostali nagrodę w Krakowie. Również wszyscy inni, którzy grali i śpiewali na ulicach Biłgoraja, w sitarskim podwórku czy na scenie, wnieśli w nasze miasto wiele radości, niezapomnianych wrażeń a niektóre melodie - festiwalowe przeboje dźwięczą do dziś w uszach wielu biłgorajaków.

Dziękujemy za to serdecznie i pamiętajcie o naszych brawach!

M. J. Szubiak

P.S. Powtarzając życzenie wielu fanów, wydaje się dobrym zwyczajem prowadzenie przy festiwalu sprzedaży kaset magnetofonowych z utworami kapel. Są przecież wspaniałe przeboje, których miłośnicy chcieliby posłuchać jeszcze kilka razy.

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: