Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 7/1997
Skarby dawnego Biłgoraja
W salach ekspozycyjnych Muzeum Rzemiosł Ludowych w Biłgoraju, przy Pl. Wolności 16, prezentowana jest aktualnie wystawa "Biłgoraj w starej fotografii."

Wystawa, która zorganizowana została jako wkład Muzeum w Dni Biłgoraja'97, mogła powstać między innymi dzięki hojności Burmistrza Miasta Biłgoraja, który"sypnął groszem" i sfinansował wykonanie reprodukcji fotografii. Autorem scenariusza wystawy jest mgr Dorota Skakuj. Prezentowane fotografie pogrupowane zostały chronologicznie i obejmują okres zaborów, I wojny światowej, dwudziestolecia międzywojennego, okres okupacji hitlerowskiej i lat powojennych.  Uzupełnieniem zgromadzonych fotografii są pocztówki o tematyce biłgorajskiej, z lat przedwojennych i powojennych, pochodzące z prywatnych zbiorów Jerzego Waszkiewicza.

Wzruszające są najstarsze fotografie, ukazujące szczególny urok małego XIX wiecznego prowincjonalnego miasteczka z jego drewnianą niską zabudową, często podcieniową - charakterystyczną dla małych miast naszego regionu, nieutwardzonymi - zabłoconymi ulicami, sielską atmosferą codziennego życia, płynącego powoli własnym tempem.

Pochodzące z początków wieku fotografie ulic; Tarnogrodzkiej (obecnie ul. Kościuszki) czy Radzieckiej ( obecnie ul.Moniuszki) ukazują nam krajobraz i ludzi z dawno minionego czasu, stanowiąc świadectwo tamtej  epoki i świadectwo obecnych zmian. Unikalne zdjęcie ruin pałacu Nowakowskich w Parku na Rożnówce, to pośredni dowód świetności dawnego Biłgoraja i jego byłych właścicieli, którzy tak właśnie sobie mieszkali.

Odradzające się miasto w dwudziestoleciu międzywojennym, odbudowa ze zniszczeń, powsta-wanie budowli komunalnych - elektrownia i późniejsze tragiczne zniszczenia września 1939 roku, to dwa przeciwstawne bieguny. Obraz ruin miasta, prawdziwy "księżycowy krajobraz", to ukazanie dramatu miasta dotkniętego okrucieństwami wojny.

I znów po wojnie nastąpiła kolejna odbudowa i rozbudowa miasta. Zjawisko to znalazło odbicie w ostatniej części wystawy. Odbudowa ulic, budowa .między innymi, domu kultury, nowe domy, ulice - życie wracające do odradzającego się miasta, ukazane zostało przez kolejną partię oryginalnych i bardzo interesujących fotografii. Warto tu chociażby wspomnieć o fotografii prezentującej rynek, gdzie po wybudowaniu już gmachu obecnego ratusza, odbywał się jeden z ostatnich czwartkowych jarmarków. Z cyklu fotografii i pocztówek jawi się obraz miasta w różnorakich jego aspektach. Miasta, którego sami mieszkańcy tworzyli z uporem jego charakter.

W zamyśle autorów wystawy ma ona   przypominać   "starym biłgorajakom" lata ich dzieciństwa i młodości, "młodym biłgorajakom" pokazać "korzenie", z których wyrośli, dokonania poprzednich pokoleń i ukazać ciągłość dalszego doskonalenia miasta.

Aby wzbogacić wystawę dodane zostało rozbudowane kalendarium z dziejów miasta oraz bardzo interesujące opisy Biłgoraja, autorów XIX i XX wiecznych, którzy z autopsji poznali Biłgoraj i uwiecznili jego obraz w literaturze. Wnikliwa analiza tych tekstów, połączona z obrazem uwiecznionym w fotografiach daje zwiedzającym pełniejszy obraz Biłgoraja tamtej epoki.

Wystawa czynna od czerwca będzie udostępniana wszystkim chętnym do końca września 1997r. Zapraszam wszystkich, szczególnie zaś wielopokoleniowe rodziny biłgorajskie do obejrzenia tych skarbów - pamiątek po dawnym Biłgoraju.

Jerzy Waszkiewicz Ps.Muzeum czynne codziennie w godz. 10.00 - 15.30, oraz w soboty i niedziele od 10.00 - 15.00. Bilety w cenie; dorośli - 1 zł, dzieci i młodzież - 0,50 zł.

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: