Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 7/1999
Prohibicja w Biłgoraju
W związku z licznymi pytaniami czytelników, zgłaszanymi przeważnie telefonicznie, o podstawy prawne ograniczenia  sprzedaży napojów alkoholowych, informujemy:

"Główny problem", jakim jest zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach prowadzących taką sprzedaż na podstawie koncesji, po godzinie 22,00 wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Biłgoraju Nr X/45/99 z dnia 29 marca br. w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Biłgoraja w 1999 r. Program, o którym mowa jest załącznikiem do uchwały. W zadaniu nr 4 tego programu, mówi się między innymi - " Wprowadza się zakaz sprzedaży w sklepach alkoholu po godzinie 22.00". Uchwała jest prawomocna.

Wojewoda lubelski nie skorzystał z przysługującego mu prawa uchylenia jej na podstawie sprzeczności z przepisami prawa. W rzeczy samej uchwała jest pod względem prawnym kontrowersyjna. Precedens został rozstrzygnięty przez Naczelny Sąd Administracyjny, który stwierdził, że zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych nie może ograniczać czasu sprzedaży tych napojów. W świetle prawa decyzja RM w Biłgoraju nie jest zbyt umocowana.

Jest jeszcze inna strona medalu. Z przerażeniem obserwujemy szerzące się, szczególnie wśród młodzieży, nadużywanie alkoholu, przybiera to niekiedy bardzo poważne skutki i w tym miejscu nie dziwię się radnym, że podjęli kroki, aby temu zapobiegać w miarę swoich możliwości. Powstaje pytanie - czy ta decyzja spowoduje zmniejszenie używania alkoholu? W pewnym sensie - tak, choć dla wytrawnych "smakoszy" nabycie alkoholu po godz.2200 nie jest specjalnym problemem. Wszak już są w tym względzie historyczne tradycje.

Najważniejsze jednak jest to, by młodzież, którą musimy chronić przed nałogami, nie posiadła umiejętności zdobywania alko-holu po godz. 22,00 i tu przede wszystkim trzeba liczyć na obywatelską postawę właścicieli sklepów.

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: