Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 8/2000
Spotkanie z kandydatem
Janusz Korwin - Mikke

3 września, w ramach prowadzonej na Lubelszczyźnie kampanii wyborczej, Janusz Korwin - Mikke spotkał się z mieszkańcami Biłgoraja. W sali Urzędu Miasta kandydat na prezydenta przedstawił wyborcom swój program i pomysły na rozwiązanie problemów gospodarczych Polski.

W sprawach międzynarodowych Janusz Korwin - Mikke opowiedział się za sojuszem z USA i specjalnymi stosunkami z NAFTA (Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu) stanowiącymi przeciwwagę dla Unii Europejskiej. Widzi Polskę jako kraj suwerenny, ale otwarty na wszystkie państwa i nie wchodzący w konflikty z Rosją oraz dbający o niepodległość Litwy, Ukrainy i Białorusi.

Natomiast modernizacja polskiej armii jest jedną ważniejszych spraw dotyczących polityki wewnętrznej kraju. Likwidacja poboru do wojska ma przyczynić się do tego, iż armia, chociaż mniejsza, będzie wyszkolona zawodowo z żołnierzami, którzy chcą zabijać. Janusz Korwin - Mikke "nie życzy sobie żadnej kobiety w wojsku". Przewiduje zwiększenie o połowę wydatków na wojsko.

Kandydat na prezydenta mówił także o zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli. W tym zakresie chciałby usprawnić sądy i prokuraturę oraz przywrócić karę śmierci dla morderców i amnestię dla tych, którzy broniąc się przed bandytą przekroczyli "granice obrony koniecznej" lub dla policjantów, którzy w pościgu za bandytą "przekroczyli uprawnienia". Według Janusza Korwina - Mikke tylko zmniejszenie podatków poprawi sytuację materialną ludności, w tym rencistów i emerytów. Obniżenie podatku spowoduje spadek cen benzyny i alkoholu. Ponadto przewidziana jest likwidacja podatku spadkowego i od darowizn w rodzinie.

Niższy wiek emerytalny, nie wpisywanie wieku do dowodów osobistych oraz zwolnienia podatkowe dla kobiet, które nie pracują poza domem, to przywileje dla pań zaproponowane przez kandydata Unii Polityki Realnej. Zapowiada on również redukcję biurokracji. W drugiej części spotkania z wyborcami Janusz Korwin - Mikke odpowiadał na pytania nurtujące mieszkańców miasta. Biłgorajan interesowały głównie poglądy kandydata na obecny rząd i sytuację gospodarczą kraju, stosunek do niedawno wprowadzonej reformy szkolnictwa i służby zdrowia, stosunek do powszechnego uwłaszczenia. Poruszono także problem stale pogarszającej się sytuacji w rolnictwie oraz temat niskich rent i emerytur. Panie zainteresowane były zwolnieniami podatkowymi. Janusza Korwin - Mikke pytano również o jego konkurentów ubiegających się o fotel prezydenta. Ponadto wyborców ciekawiło pochodzenie społeczne, profesja zawodowa kandydata i to co robił do 1989r.

Kończąc Janusz Korwin Mikke powiedział: "Po to startuję, żeby Państwo mieli jakiś realny wybór. Dlatego jeszcze raz proszę: "Bądźcie Państwo ze mną".

Spotkanie zakończyło się rozdawaniem autografów.

Anna Krakowska

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: