Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 8/2000
Rok w szkołach
Od 1 września br. ponad 10 000 uczniów rozpoczęło naukę w biłgorajskich szkołach, w których zatrudniono ponad 800 nauczycieli i wychowawców

Szkoły podstawowe
W tym roku szkolnym w popularnych podstawówkach, uczy się 2264 dzieci w 100 oddziałach klas I-VI. Najliczniejsza jest SP Nr 1, w której zdobywa wiedzę 651 dzieci w 27 klasach. Drugą co do wielkości jest SP Nr 5, do której uczęszcza 554 uczniów w 22 klasach. W SP Nr 3 jest 465 uczniów w 24 klasach. SP Nr 2 liczy 406 uczniów w 17 oddziałach. Najmniejszą z biłgorajskich podstawówek jest SP Nr 4 z 168 uczniami w 10 klasach.

Przy "trójce" działają 4 klasy specjalne, w których prowadzone są zajęcia z 23 uczniami. Ogółem tygodniowo we wszystkich pięciu szkołach przeprowadza się 2820 godzin lekcyjnych, dodatkowe 100 to godziny samorządowe, przeznaczone na SKS i koła zainteresowań. Lekcje prowadzi około 196 nauczycieli zatrudnionych na 187,58 etatach.

Szkoły gimnazjalne
Do biłgorajskich dwu gimnazjów samorządowych uczęszcza 1229 uczniów. W Gimnazjum Nr 1, w 24 klasach uczy się 597 uczniów, a w Gimnazjum Nr2 w 25 klasach u się 632 uczniów. W wymiarze tygodniowym odbywa się w tych szkołach 19 godzin lekcyjnych i 75 godzin "samorządowych". Z uczniami pracuje 114 nauczycieli na 118,16 etatach.

Szkoły średnie i zawodowe
Do Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ uczęszcza 1476 uczniów a lekcje prowadzone są przez 86 nauczycieli. W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej utworzono 61 oddziałów, w których kształci się 1727 uczniów pod kierunkiem grona pedagogicznego liczącego 137 osób. 1584 młodych ludzi zdobywa wiedzę i zawód w Zespole Szkół Zawodowych Nr l, a pracuje z nimi 106 nauczycieli. Natomiast w Zespole Szkół Leśnych w 17 klasach z 505 uczniami pracuje ogółem 46 nauczycieli i wychowawców.

Demografia Kształtowanie się wskaźnika demograficznego w Biłgoraju, podobnie jak w całym kraju , ma tendencję malejąca. Zmniejsza się liczba urodzeń, a wynikiem tego jest coraz mniejsza liczba dzieci w klasach pierwszych szkół podstawowych. O ile dzieci z rocznika '88, uczących się w klasach VI jest 416, to w klasach I ( rocznik '93) jest ich tylko 337. W 1999r w naszym mieście przyszło na świat już tylko 267 noworodków. Jaką to przynosi perspektywę za kilka lat?

Stypendia
Najzdolniejsi uczniowie biłgorajskich szkół mogą liczyć na stypendium ufundowane przez Burmistrza Miasta, którego kwota na rok szkolny 2000/2001 wynosi 24000 zł.

W SP Nr 1 mamy 13 pracuje 114 nauczycieli na 118,16 stypendystów, w SP Nr 2 stypendia etatach trzymuje 2 uczniów, w SP Nr 3 17 uczniów, w SP Nr 4 - 1 uczeń, w SP Nr 5 jest 8 stypendystów. Uczniowie z klas V otrzymują stypendium w wysokości 20 zł miesięcznie, natomiast uczniowie klas VI po 40 zł.

W biłgorajskich gimnazjach stypendia naukowe przyznano 22 osobom w tym 7 uczniom z Gimnazjum Nr 1 i 15 uczniom z Gimnazjum Nr 2. Każdy z tych stypendystów otrzymuje po 50 miesięcznie.

Rok szkolny niedawno otwarto uroczyście we wszystkich szkołach, z tej okazji życzymy uczniom celujących wyników a nauczycielom satysfakcji.

Anna Krakowska

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: