Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 8/1995
Nowosielski w Biłgoraju
Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju wraz z Gallery STARMACH w Krakowie organizują wystawę prac rysunkowych i graficznych Jerzego Nowosielskiego, jednego z najwybitniejszych artystów Polski powojennej.

Jerzy Nowosielski urodził się w Krakowie w 1923 roku. W czasie okupacji hitlerowskiej studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule, a następnie w latach 1945 - 47 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Podczas wojny zetknął się z Tadeuszem Kantorem. Skupieni wokół jego osoby młodzi twórcy, w tym również Nowosielski, tworzą w latach 1945 - 49 Grupę Młodych Plastyków.

Od 1957 roku Nowosielski należy do Stowarzyszenia Artystycznego Grupa Krakowska, jednego z najważniejszych ugrupowań artystycznych powojennej Polski, skupiającego wielu wybitnych artystów, teoretyków i krytyków sztuki. Dorobek artystyczny Nowosielskiego jest imponujący. Ma na swoim koncie ponad 90 wystaw indywidualnych oraz udział w ponad 250 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Uprawia malarstwo sztalugowe i monumentalne, scenografię oraz rysunek. Jest również teoretykiem sztuki. Jest autorem wielu polichromii znajdujących się w obiektach sakralnych, m.in. w cerkwi Zaśnięcia M. Bożej w Krakowie, kościele parafialnym w Wesołej, kościele oo. Reformatów w Krakowie, kościele św. Ducha w Nowych Tychach, cerkwi Zaśnięcia M. Bożej w Lourdes. Jego prace znajdują się we wszystkich ważniejszych kolekcjach muzealnych sztuki współczesnej w Polsce a także w wielu zbiorach prywatnych m.in. w Japonii, Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych oraz we Włoszech. W roku 1993 Muzeum Narodowe w Poznaniu przygotowało wielką retrospektywną wystawę Jerzego Nowosielskiego, później prezentowaną w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, w Galerii Zachęta w Warszawie oraz w Galerii BWA w Krakowie. Otwarcie wystawy nastąpi 16 października w Galerii MDK. Będzie ją można oglądać do 30 października.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się zapoznać z "okruchem" twórczości tego wielkiego artysty.

Anna Świca

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: