Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 8/1996
Przy polowym ołtarzu
2.IX. 1996 r. w lesie Rapy k/ Biłgoraja, w miejscu gdzie w lipcu 1944 r. Niemcy bestialsko zamordowali 63 polskich partyzantów, odbyła się uroczystość patriotyczno - religijna dla upamiętnienia 57 rocznicy września 1939 r. napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i wybuchu II wojny światowej.

Przy ołtarzu polowym zgromadzili się uczestnicy uroczystości, mieszkańcy, harcerze, przedstawiciele władz samorządowych miasta i gminy, urzędu rejonowego, policji, władz wojewódzkich. Wojska Polskiego, organizacji kombatanckich i społecznych, a także młodzież szkolna. Dodatkową oprawą, uświetniającą przebieg uroczystości był chór mieszany oraz orkiestra z BDK. O godzinie 11.00 zabrzmiały dźwięki Mazurka Dąbrowskiego. Zastępca burmistrza Jan Skrok, powitał przybyłych uczestników uroczystości i przypomniał o ubiegłorocznej propozycji ks. Bogusława Wojtasiuka o wprowadzeniu tradycji corocznych spotkań w tym właśnie miejscu i czasie. Dzięki temu już po raz drugi obchodzone są tutaj uroczystości ku pamięci ofiar II wojny światowej.

Po powitaniu rozpoczęła się uroczysta Msza św. polowa celebrowana przez księży dziekanów: ks. Bogusława Wojtasiuka, ks. Floriana Fornala oraz kapelana Batalionów Chłopskich ks. Michała Radeja z Gorajca. Mszę św. odprawiono w intencji poległych i pomordowanych skrytobójczo żołnierzy września, partyzantów, żołnierzy ruchu oporu, więźniów politycznych, ofiar wojny i okupacji. Homilię wygłosił ks. Michał Radej, w której przypomniał losy naszego narodu w latach wojny i okupacji, jego bohaterstwo i męczeństwo. Nawiązując do tamtych dni i tamtych ludzi wskazywał ich jako przykład dla dzisiejszej młodzieży, apelując aby przechowywała tradycje, budziła w sobie patriotyzm, aby prywata nie przesłaniała jej właściwego celu życia - miłości i pracy dla Ojczyzny.

Na zakończenie Mszy św. zebrani odśpiewali "Boże coś Polskę..." Po czym wystąpił przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Związku Kombatantów RP S. Tor, który w ogólnym zarysie przedstawił przebieg kampanii wrześniowej w kraju i na naszych terenach, walkę polskiego żołnierza, partyzanta, obywatela w czasie wojny i okupacji, a na zakończenie podziękował młodzieży za pamięć i opiekę nad grobami żołnierzy l partyzantów oraz nad miejscami pamięci narodowej. Następnie przewodniczący miejscowego Związku Kombatantów RP Marian Ledwójcik zwrócił się ze słowami wyrażającymi wdzięczność i podziękowanie dla organizacji kombatanckich za przygotowanie l oprawę uroczystości. Zaapelował też do młodzieży, zwłaszcza szkolnej aby rozbudzała w sobie patriotyzm, miłość do Ojczyzny, by brała przykład ze swych rówieśników z lat wojny i okupacji l ocaliła od zapomnienia pamięć o tamtych dniach. Na zakończenie uroczystości na płycie pomnika złożono wieńce i wiązanki kwiatów, zapłonęły znicze.

Ryszard Złarnański

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: