Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 8/1997
Sympozjum kardiologów
sympozjum kardiologów10 września br. w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym Nadleśnictwa w Biłgoraju odbyło się zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na temat: "Postępy w kardiologii i kardiochirurgu". Przybyło ponad 260 osób, przeważnie lekarzy, pracowników służby zdrowia, a także i innych zaproszonych gości.

Szczególnymi gośćmi byli, między innymi z Krakowa; prof. dr hab. Antoni Dziatkowiak - postać znana powszechnie w kraju i za granicą, doc. dr hab. Jerzy Sadowski, dr Mirosław Garlicki, dr Piotr Pieniążek, dr Bogusław Kapelak, lek. med. Paweł Rudziński, z Lublina: prof. dr hab.Teresa Widomska-Czekajska, dr Jarosław Wójcik, dr Janusz Stążka, Rektor A.M. w Lublinie prof. dr hab. Zdzisław Klejnok, prof. dr hab. Jerzy Karski, prof. Sodolski, z Zamościa Lekarz Wojewódzki dr Andrzej Mielcarek, przedstawiciel firmy Bayer - lek. med. Tomasz Siedlecki oraz wielu innych. O godz. 11.00 lek. med. Tadeusz Dzido dokonał otwarcia sympozjum, wyraził słowa wdzięczności i podziękowania lekarzom, którzy się nim opiekowali w czasie choroby i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w tym czasie wspierali go, nie zapomniał o siostrach Nazaretankach z Krakowa, gdzie Spędził kilka miesięcy w oczekiwaniu na transplantację serca i po operacji. Wiele serdecznych słów wdzięczności skierował pod adresem prof. A. Dziatkowiaka, dr M. Garlickiego i B. Kapelaka, i innym. Przy okazji zaprezentował zebranym, napisaną przez siebie książkę p.t. "ŻYJĘ Z OBCYM SERCEM". W trakcie swego wystąpienia zwrócił się z apelem do zebranych lekarzy o zbiórkę pieniężną na pomoc małej dziewczynce oczekującej na przeszczep wątroby, od której zależy dalsze jej życie. Prof. Antoni Dziatkowiak podziękował za zaproszenie i wyraził radość z tak bardzo licznego audytorium. Wyjaśnił, że obecne zebranie doszło do skutku dzięki staraniom dr Tadeusza Dzido i mogło być zrealizowane, właśnie w Biłgoraju.

Nawiązując do tytułu książki i wypowiedzi jej autora dokonał sprostowania, mówiąc, że doktor Tadeusz Dzido nie żyje z obcym, lecz z nowym sercem, które służy mu dobrze, i oby jak najdłużej. Wspomniał też o jakże znamiennym zbiegu okoliczności: syn dr Dzidy jest oficerem lotnictwa - pilotem pracującym w służbie zdrowia w "akcji serce", i tak się dziwnie złożyło, że pewnego dnia przetransportował pobrane serce, do Krakowa, nie przypuszczając nawet, że to serce dostarczył dla własnego ojca, który oczekiwał nań od dawna, a w dniu transportu, już na stole operacyjnym. Pani prof. Teresa Widomska-Czekajska wyraziła podziękowanie pod adresem prof. Antoniego Dziatkowiaka i innych lekarzy niosących pomoc ludziom w bardzo trudnym i skomplikowanym leczeniu, a także za prawidłowe przeprowadzenie dokładnych i często również skomplikowanych badań przygotowujących do właściwego leczenia. Prof. Stanisław Jabłonka krótko omówił proble-matykę chorób układu krążenia, historię postępu medycyny kardiologicznej i jej wyników, budzących zadowolenie, gdyż stale zmniejsza się umieralność w chorobach wieńcowych. Wraz z postępem powinna wzrastać ilość zabiegów, niestety, nie zawsze można przekroczyć pewien próg, który możliwy do pokonania od strony technicznej okazuje się nie do pokonania z przyczyn finansowych. Po tej wstępnej części prof. Antoni Dziatkowiak otworzył część naukową. Tematem jej były: "Diagnostyka i wskazania do leczenia inwazyjnego choroby wieńcowej", "Choroba wieńcowa - możliwości leczenia inwazyjnego", "Leczenie chirurgiczne choroby wieńcowej", Chirurgiczne leczenie tętniaków pozawałowych lewej komory", "Kardiomyoplastyka", "Rewaskularyzacja laserowa mięśnia serca", "Przeszczepy serca".

Omówiono aktualne metody leczenia choroby wieńcowej serca, dotknięto tematu - kto może być dawcą a kto biorcą serca i jak to wygląda statystycznie, wspomniano o okresie życia po przeszczepach podając jako ciekawostkę, że jeden z pacjentów żyje już ponad 22 lata z wszczepionym sercem. Wg. danych statystycznych w ilościach przeszczepień wynika, że najwięcej tego rodzaju zabiegów operacyjnych wykonuje się na Śląsku, następnie w Warszawie i Krakowie. Ordynator Oddziału Wewnętrznego Szpitala Rejonowego w Biłgoraju lek. med. Mieczysław Grygiel podziękował za zorganizowanie takiego zebrania naukowego, wszystkim organizatorom, zaproszonym gościom, wszystkim uczestnikom i sponsorom zamykając jednocześnie część oficjalną zebrania. Przy okazji podając do ogólnej wiadomości, że na pomoc leczeniu wspomnianej na wstępie dziewczynki zebrano l 583,50 zł. W trakcie wystąpienia dr Mieczysław Grygiela delegacje środowisk lekarskich obdarowywały znanych i powszechnie szanowanych lekarzy wiązankami kwiatów wyrażając w ten sposób szacunek i wdzięczność za uczestnictwo w sympozjum.

Po kilkugodzinnym zebraniu i przerwie na obiad, dalszy ciąg spotkania świata medycznego nastąpił już w swobodniejszej, atmosferze przy ognisku w Leśniczówce Rapy.

Ryszard Złamański

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: