Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 8/1997
Szkoła... szkoła
Wrzesień kojarzy się z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, zakupami i nadziejami, że ten rok będzie lepszy. Czy rzeczywiście będzie lepszy ?

Dyrektorzy
W czerwcu br. odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych. Wygrali faworyci, czyli dotychczasowi dyrektorzy, czyli - nihil novi.

Stypendia
Nowością w szkołach są stypendia dla uczniów. W tym roku przyznano 14 stypendiów. Stypendium takie może otrzymać każdy uczeń szkoły podstawowej, który spełni następujące kryteria;- jest uczniem klas V - VIII, otrzymał w ostatnim semestrze średnią ocen przynajmniej 5,4 i ma wzorowe zachowanie.

Budynki
W okresie wakacji wykonano najbardziej potrzebne remonty. W SP Nr 1 zmodernizowano instalację elektryczną, naprawiono instalację wodociągową, odnowiono pomieszczenia kuchni. W SP Nr 3 częściowo wyremontowano salę gimnastyczną, naprawiono podłogi w dziewiętnastu klasach, wyremontowano drzwi wejściowe do szkoły. W SP Nr 5 odnowiono jadalnię, kuchnię, pomieszczenia do nauczania początkowego, odmalowano szatnię. Wszystkie te prace wykonano w ramach prac interwencyjnych. Wykonywane remonty i inwestycje w
 szkołach nie zaspakajają wszystkich oczekiwań. Trudno to wszystko zrobić w ciągu kilku miesięcy, nadrabiając zapóźnienia z czasów gdy cala oświata była nie doinwestowana.

Dydaktyka
Rok szkolny rozpoczyna się znaczącymi zmianami dydaktycznymi. Pomocą stanie się niedawno wydany "Przewodnik krajoznawczy po Biłgoraju z propozycjami ścieżek dydaktycznych". Publikacja ta pod redakcją pana Mariana Kurzyny, jest owocem pracy wielu nauczycieli biłgorajskich szkół. Publikacja jest adresowana do uczniów, oczywiście nie tylko, jako propozycja realizacji treści programowych z zakresu szkoły podstawowej. Nieodzowne jest aby każdy mieszkaniec Biłgoraja pozycję te przynajmniej przeczytał.

Przed reformą
Reforma oświaty obligatoryjnie wejdzie w życie za dwa lata. Już teraz dwie szkoły w Biłgoraju próbują wdrożyć tę reformę w ograniczonym zakresie. Niestety, w sprawie reformy jest więcej znaków zapytania niż konkretnych informacji. System oświaty za dwa lata będzie zupełnie innym systemem edukacyjnym. Planuje się odejście od encyklopedyzmu, ze zwróceniem większej uwagi na praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności. Ponadto każdy nauczyciel będzie mógł opracować swój własny program. W takich przypadkach należy się spodziewać większej ilości podręczników. Wprowadzone będą bloki dydaktyczne, w skład których wejdą np. fizyka, chemia, matematyka - jako jeden przedmiot. Prawdopodobnie tego rodzaju blok będzie prowadził jeden nauczyciel. 

Niż demograficzny
W roku 1996 w Biłgoraju urodziło się 222 dzieci 118 chłopców i 104 dziewczynki. Gdyby nawet liczba uczniów klas pierwszych wzrosła z różnych przyczyn, to pojawia się problem przyszłości biłgorajskich szkół podstawowych. Co więc będzie z pierwszymi klasami w roku 2003? Prawdziwe problemy wydają się już niezbyt odległe.

Tomasz Sołoducha

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: