Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 8/1998
Fundusz lokalny w Biłgoraju
W dniu 7 sierpnia br. z inicjatywy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A i Towarzystwa Gospodarczego w Biłgoraju odbyło się spotkanie grupy inicjującej powstanie Funduszu Lokalnego w Biłgoraju. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnego biznesu, instytucji charytatywnych, samorządu i organizacji pozarządowych - a więc osoby, które kształtują opinię publiczną w mieście i ze względu na swoje możliwości i dysponowanie zasobami mogłyby odegrać istotną rolę w budowaniu FL. Na spotkanie zaproszeni byli ponadto burmistrz Biłgoraja, goście z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą w Warszawie oraz p. Suzanne Feurt z Europejskiego Centrum Filantropii w Brukseli i p. Donnel Marsereu z Michigen Community Foundation.
Dlaczego wybrano Biłgoraj do rozpoczęcia prac nad utworzeniem Funduszu Lokalnego?

Otóż na zlecenie amerykańskiej fundacji Academy for Educational Development (AED) przeprowadzono badania nad możliwością utworzenia w czterech wybranych miastach w Polsce: Biłgoraju, Raciborzu, Elblągu i Bielsku- Białej. W wyniku badań okazało się, że w Biłgoraju występują bardzo dobre warunki, prawdopodobnie najlepsze wśród badanych miast, do utworzenia Funduszu Lokalnego.

Fundusze Lokalne (znane pod angielską nazwą Community Foundations) są niezależnymi organizacjami dobroczynnymi, których zadaniem jest pomoc w dofinansowaniu inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców miasta i służących zaspokajaniu istotnych potrzeb całej społeczności miejskiej lub jej części.

Biorąc pod uwagę występujące w praktyce polskich miast formy działań mieszkańców, z pomocy Funduszu Lokalnego mogłyby korzystać przede wszystkim tzw. organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) oraz zorganizowane grupy mieszkańców (różnego rodzajukomitety, porozumienia, grupy inicjatywne, akcje, koła itd.)

Na przykład Fundusz Lokalny może dofinansować działalność stowarzyszenia prowadzącego ośrodek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych dzieci, lub fundacji zajmującej się edukacją profilaktyczną w zakresie zdrowia, albo stowarzyszenia prowadzącego podwórkowe drużyny piłki nożnej -i wielu innych użytecznych organizacji. Fundusz Lokalny może również pomóc grupie mieszkańców osiedla założyć klub i siłownię dla młodzieży z osiedla, lub pomóc szkole podstawowej na osiedlu zorganizować i wyposażyć pracownię komputerową, albo ustanowić fundusz stypendialny dla młodzieży z biednych rodzin, dobrze uczącej się w szkołach średnich. Gama inicjatyw, które może wspierać Fundusz Lokalny jest bardzo szeroka, tak jak szeroka jest panorama potrzeb mieszkańców miast.

Zadaniem Funduszu byłoby wspieranie działań, które poszerzają i uzupełniają to, co mieszkańcom miasta oferują na co dzień instytucje miejskie. W ten sposób potrzeby mieszkańców są lepiej zaspokojone.

Aby móc wspierać finansowo pożyteczne inicjatywy w mieście Fundusz musi nieustannie gromadzić i pomnażać środki finansowe. Zadaniem Funduszu jest zgromadzenie od darczyńców w określonym czasie takiej kwoty, która umiejętnie inwestowana przez Fundusz w bezpieczne formy (np. lokaty, obligacje), będzie przynosiła stały dochód pozwalający na finansowanie, w formie przyznawanych grantów, lokalnych inicjatyw bez uszczuplania zebranego od darczyńców kapitału. W ten sposób powstanie trwałe, mogące funkcjonować w mieście przez wiele lat, źródło finansowania ciekawych i pożytecznych działań mieszkańców.

Zebranie takiej kwoty w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych zajmuje funduszom lokalnym kilka lat. W Polsce ten okres byłby zapewne jeszcze dłuższy. Może być skrócony, jeżeli miejskie Fundusze Lokalne w Polsce otrzymają pomoc z zagranicznych źródeł. Początek musi być samodzielny. Warunkiem powstania Funduszu Lokalnego w mieście jest autentyczne zainteresowanie tą organizacją ze strony władz miasta, lokalnych firm, organizacji i mieszkańców.

Z informacji, jakie przedstawiła na spotkaniu pani Suzanne Feurt wynika, że Fundusze Lokalne są jednym z najszybciej rozwijających rodzajów filantropii w Stanach Zjednoczonych. Obecnie w USA działa około 500 Funduszy we wszystkich stanach. Podobnie w Kanadzie - gdzie jest utworzonych ponad 80 Funduszy. Aktualnie w 16 krajach europejskich funkcjonują Fundusze Lokalne i ubiegają się o ten status kolejne. Pierwsze Fundusze Lokalne powstają również w Europie Środkowo-Wschodniej - Polsce, Słowacji, Czechach, Rosji i Estonii.

Należy mieć nadzieję, że powstające Fundusze Lokalne poprzez działalność charytatywną, charakteryzującą się elastycznością oraz dużym zasięgiem oddziaływania, staną się katalizatorem pozytywnych zmian zachodzących zarówno w miastach, jak i ośrodkach wiejskich.

A.T.

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: