Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 8/1999
Czynić z wiarą
Mszą św. w kościele św. Jerzego rozpoczęła się uroczystość dziesięciolecia Klubu Abstynenta "ISKRA" w Biłgoraju. Część oficjalna - II Konferencja Trzeźwości, odbyła się w sali widowiskowej BDK. Przybyli niemal wszyscy działacze klubu i wielu
zaproszonych gości. Wśród oklasków, otwarcia uroczystości dokonał prezes zarządu klubu Janusz Madej.

Następnie składano gratulacje i życzenia, wystąpiło z tym wielu gości, między innymi burmistrz Stefan Oleszczak, pełnomocnik Sejmiku Lubelskiego Marek Chmielewski. Prowadzący konferencję Monika Białek i debiutujący w tej roli Tadeusz Ferens, odczytali listy gratulacyjnie między innymi z kancelarii premiera Jerzego Buzka.

Refleksjami i uwagami dzielili się działacze klubu; ks. Andrzej Stefanek - duszpasterz klubu, Zoja Najda - działaczka ruchu trzeźwościowego ze Lwowa, Lidia Przybylska - psycholog.

Organizatorzy pamiętali o uhonorowaniu pamiątkowymi dyplomami ludzi wspomagających działalność klubu; pracowników UM, radnych i działaczy społecznych. Dziękowano za to, między innymi; Lidii Milewskiej, Ewie Zawolik, Tadeuszowi Buczkowi, Czesławowi Sokalowi, Stanisławowi Maciosze, Annie Mroczkowskiej, Janowi Stręciwilkowi. Szczególnie zasłużonym; Stefanowi Oleszczakowi, Lidii Przybylskiej, Stanisławowi Leśniakowi i Franciszkowi Piętakowi, przyznano odznaki złotego symbolu trzeźwości, w postaci "Złotego Krokusa".

W kolejnej części konferencji, dr Piotr Szczukiewicz z Wydziału Psychologii UMCS, wygłosił wykład pt."Zdrowie i trzeźwość jako wartości społeczne". W części artystycznej wystąpiło męskie trio wokalno - muzyczne - działaczy ruchu abstynenckiego.

W czasie tego koncertu poprosiliśmy o rozmowę Panią Zoję Najdę lekarkę i działaczkę ruchu abstynenckiego i członkinię Psychoterapeutycznego Stowarzyszenia Zachodniej Ukrainy we Lwowie oraz stałą współpracowniczkę Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie;

Jak nawiązała Pani kontakty z Klubem "Iskra"?
Poprzez wspólnych znajomych , na spotkaniach i obozach terapeutycznych. Trafiłam na taki obóz do Bidaczowa, tam nawiązaliśmy kontakty z Panem Eugeniuszem Karpiem i postanowiliśmy współpracować w ruchu trzeźwościowym. Koledzy z Biłgoraja byli u nas we Lwowie, teraz my , choć nie wszyscy, przyjechaliśmy do Biłgoraja.

Jakie są różnice pomiędzy ruchem abstynenckim w Biłgoraju i we Lwowie?
Współpraca między nami spowodowała to, ze ruch trzeźwościowy u nas zainicjowali koledzy z Polski. Zapraszaliśmy ich na spotkania z alkoholikami, często w kościołach, gdzie wygłaszane były pogadanki o walce z alkoholizmem. U nas zaczęło się od Polski. Ja tez wraz z kolegami, z tym ruchem zetknęłam się po raz pierwszy w Polsce. Byliśmy zachwyceni tą ideą i postanowiliśmy ją u nas rozwinąć. Teraz mamy kontakty z działaczami i ośrodkami terapeutycznymi w całej Polsce, w Krakowie, Warszawie, Gliwicach czy Przemyślu. Zależy nam, na współpracy z najbliższymi nam terytorialnie ośrodkami i klubami. Nasza działalność zaczyna wzbudzać zainteresowanie. Ludzie zaczynają do nas przychodzić i grupować się w tym ruchu. Różnica jest taka, że w Polsce terapia odwykowa jest na wysokim poziomie, czego nie można powiedzieć oficjalnie o nas. U nas takiej terapii nie ma.

Państwo się tym nie interesuje?
Trudno powiedzieć dlaczego tak się dzieje, ale u nas ruch trzeźwościowy jest tylko pozarządowy. Terapeuci, których mamy niewielu, wykształceni są w Polsce. Sam ruch się jednak rozwija i ciągle powstają grupy samopomocy w leczeniu alkoholizmu.

Jak się Pani czuje w Biłgoraju?
Jestem tu drugi raz i tym razem Biłgoraj wydaje mi się miastem bardziej przytulnym i bardziej wesołym. Byłam tu we wrześniu przed rokiem i wydaje mi się, że było to takie miasto bez wrażenia, takie "zabute Bohom miestse". Teraz widzę, że coś za ten rok pozytywnego zaistniało tutaj, jeszcze może w pełni nie rozumiem co, ale jest tu aura większej energii. Ludzie są bardzo przychylni, serdeczni, szczerzy i otwarci. Mam tu dobrych znajomych. Czuję się tu bardzo przyjemnie.

Pani Zoja Najdą bardzo liczy na współpracę i pomoc w ruchu abstynenckim z rejonów przygranicznych wyrażoną w deklaracji przedstawiciela Sejmiku Lubelskiego i na dalsze zacieśnianie kontaktów z Klubem "ISKRA".

Klub Abstynenta "ISKRA", dzisiaj, to już prężna organizacja służąca pomocą i wsparciem wielu ludziom dotkniętym nałogiem alkoholizmu. Klub liczy około 60 członków, których ilość, niestety, ulega ciągłej rotacji, ale istnieje spora grupa działaczy stanowiąca trzon organizacyjny, częściowo skupionych w zarządzie. Prezesem zarządu jest Janusz Madej a członkami; Tadeusz Demidowski, Halina Grabias, Stanisław Buczek. Terapia prowadzona jest w dwu męskich grupach AA, grupie kobiecej AL-ANON. Od września rozpoczyna działalność grupa młodzieżowa i grupa dziecięca - dzieci z rodzin alkoholików, którym również potrzebna jest pomoc. Łącznie w grupach uczestniczy około 75 osób. Dzięki przychylności władz miasta Klub przeniósł się do nowego budynku przy ul. Lubelskiej 16, co znacznie poprawiło warunki lokalowe. Tu w nowym lokalu każda osoba zainteresowana może otrzymać pomoc i wsparcie w wyzwoleniu się z nałogu. Klub posiada również ośrodek terapeutyczno-szkoleniowy w Bidaczowie Nowym k/Biłgoraja, który powstał dzięki pomocy Gminy Biłgoraj. Zaangażowanie działaczy klubu, zrozumienie i pomoc władz, tworzą warunki by czynić z wiarą wszystko co umożliwia odejście od choroby i powrót do społeczeństwa - to bardzo potrzebne.

Działaczom Klubu "Iskra" gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Marek J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: