Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 8/1999
Festiwal piosenki religijnej
12 września b.r. w Biłgorajskim Domu Kultury odbył się VII FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ BIŁGORAJ '99 zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży "SERCE" i Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju. W festiwalu uczestniczyło 17 zespołów, w tym troje solistów, trzy chóry oraz zespoły instrumentalne wokalne - z Lublina, Zamościa, Chełma, Łęcznej, Lubaczowa, Oleszyc, Werbkowic, Biłgoraja, Aleksandrowa, Kocudzy, Korchowa i Tereszpola.

Jako motto festiwalowe przyjęto werset z Psalmu "Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się, weselcie i grajcie!" (Ps, 98,4)

Otwarcia Festiwalu dokonali: ks. Marek Kuśmierczyk, Tomasz Książek - dyr. MDK w Biłgoraju i Stefan Ole-szczak - burmistrz Miasta Biłgoraja. Pierwszą część festiwalu rozpoczęły przesłuchiwania poszczególnych wykonawców przez jury, w składzie: Tomasz Książek - przewodniczący, MDK Biłgoraj, Andrzej Sar - WDK Lublin, Marian Szewera - MDK Zamość, ks. Marek Kuśmierczyk - Parafia WNMP w Biłgoraju, Maria Jasińska-Zań - PSM I st. W Biłgoraju, Anna Świca - sekretarz, MDK Biłgoraj. Następnie, odbył się koncert gości festiwalu. Po godzinie 17.00 jury festiwalowe udało się na naradę w celu wyłonienia zwycięzców, a czas oczekiwania na wyniki wypełniał słuchaczom zespół pn. ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM z Biłgoraja. Sala widowiskowa BDK, gdzie odbywał się festiwal, wypełniona była do granic możliwości. W części poza festiwalowej w razem z występującymi zespołami śpiewała cała sala, gdyż jak powiedział jeden z członków zespołu:

"...zebraliśmy się w Imieniu Jezusa Chrystusa aby sławić Jego Imię. ... Wielu ludzi przyszło aby pokrzepić się słowem tych piosenek, pokrzepić się Jezusem, jak chlebem, bowiem On potrafi zaspokoić pragnienie naszych serc...". Po dłuższej naradzie na scenę wkroczyli Przedstawiciel jury. Tomasz Książek wyraził zadowolenie z powodu dużego zainteresowania festiwalem jak też i licznego w nim udziału, co wyraża się obecnością 135 wykonawców. Następnie przedstawiono zebranym zwycięzców i wyróżnionych: Grand Prix przyznano Zespołowi Parafii Św. Józefa w Lublinie; I Nagrodę wręczono zespołowi THE SONG z Lubaczowa; II Nagrodę otrzymała Basia Michalec z Lubaczowa; III Nagrodę przyznano chórowi dziecięcemu AVE z Zamościa; Ewa Cios z Biłgoraja otrzymała Nagrodę Publiczności, natomiast Nagrodę Burmistrza Miasta Biłgoraja wręczono Zespołowi PRACUJEMY DLA PANA BOGA z Lubaczowa. Ponadto przyznano wyróżnienia dla zespołów: "Confidis Deo" z Biłgoraja, "Sursum Corda" z Aleksandrowa, "Bujana Grupa Majowa" z Łęcznej i "TIMA-KRAB" z Kocudzy. Nagrody i wyróżnienia wręczali laureatom ks. Marek Kuśmierczyk, Burmistrz Stefan Oleszczak i Tomasz Książek - dyr. MDK w Biłgoraju. Po ogłoszeniu wyników i obdarowaniu zwycięzców odbył się koncert laureatów przy gromkim aplauzie, a także i z udziałem całej widowni. Prezenterzy Monika Białek i Mirosław Kita podziękowawszy uczestnikom oraz widzom za udział w festiwalu zaprosili wszystkich chętnych do spotkania w roku 2000 na VIII już festiwalu piosenki religijnej.

Ryszard Złamański

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: