Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 8/1999
Pierwsza szkoła katolicka
Od 1 września br. rozpoczęła działalność w Biłgoraju pierwsza szkoła katolicka, jest to I Prywatne Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju. Szkoła mieści się w Domu Parafialnym im. Jana Pawła II przy parafii św. M.M. w Biłgoraju. Funkcjonuje już jeden oddział gimnazjum i dwa oddziały liceum. Oddziały liczą po 16 uczniów. Szkoła jest prywatna i czesne wynosi 280 zł. miesięcznie a wpisowe 300 zł. Dyrektorem szkoły jest ks. dziekan Jan Maksim, z którym rozma-wialiśmy o szkole;

Skąd pomysł na utworzenie szkoły katolickiej w Biłgoraju?
Z chwilą otrzymania nominacji do kościoła św. MM., było to 13 listopada ubr., myślałem, by na wzór istniejącej szkoły katolickiej w Zamościu, utworzyć w Biłgoraju, drugim przecież mieście co do wielkości w diecezji, podobną szkolę katolicką. Były tu odpowiednie pomieszczenia, dotąd wykorzystywane jako sale katechetyczne. Pomysł trafił na podatny grunt, bo tego również pragnęli miejscowi działacze katoliccy. Na początku były pewne trudności, które pokonaliśmy, cieszy mnie, że ludzie tu są pełni entuzjazmu i to już funkcjonuje. Założycielem szkoły była grupa inicjatywna, która bardzo dużo zrobiła w organizacji szkoły i załatwianiu formalności. Nasze działania poparł ksiądz biskup.

Czy szkoła kojarzy się w jakiś sposób z papieżem Janem Pawłem II ?
Szkołę postanowiliśmy nazwać imieniem Jana Pawła II, podobnie jak Dom Parafialny. Tworzenie tej szkoły zbiegło się z wizytą Ojca Świętego w Zamościu i ta okoliczność zdecydowała, aby tę szkołę, jako wotum za tą wizytę, ofiarować Ojcu Świętemu, w dowód wdzięczności. Do Rzymu udała się delegacja organizatorów i nauczycieli na audiencję u Ojca Świętego przed otwarciem szkoły. Audiencja się odbyła, a uczestnicy byli bardzo zadowoleni ze spotkania z Ojcem Świętym. Ta wizyta była dość niezwykłą formą rekolekcji dla nauczycieli przed rozpoczęciem pracy w szkole.

Czy jest komplet nauczycieli?
Mimo może jeszcze słabego mojego rozeznania w tej sprawie, chciałem aby byli to dobrzy fachowcy i dobrzy katolicy, udało nam się, przy dużej pomocy współorganizatorów, skompletować grono nauczycielskie. Mamy 27 nauczycieli i to wystarcza do realizacji programu.

Właśnie - program. Jaka to będzie szkoła?.
Nowoczesna. Kładziemy nacisk na szerokie nauczanie języków obcych zachodnich, szczególnie niemieckiego i angielskiego, dalej informatyka w szerokim zakresie. Mamy pracownię informatyczną, w której jest zainstalowanych 9 komputerów. Przypada tu 2 uczniów na jedno stanowisko. Założeniem naszym jest kształcić młodzież nowocześnie i wszechstronnie, by nasi absolwenci dostawali się na każde studia nie tylko na KUL czy Seminarium. Chcemy tu utworzyć grono - elitę katolicką, Akcję Katolicką, włączyć w to nauczycieli. Będziemy realizować normalny program dla gimnazjum i liceum, jednocześnie zachowamy profil szkoły katolickiej, więcej uwagi niż w innych szkołach poświęcając religii, aby ta młodzież była widoczna w życiu Kościoła.

Skąd uczniowie?
Najwięcej z terenu Biłgoraja, ale są i z okolic, czasami odległych.

Proszę księdza, mówi się, że szkoła to nie tylko ludzie, ale i mury?
Tak, na razie, tymczasowo, będziemy funkcjonowali w Domu Parafialnym i na obecne potrzeby pomieszczenia są dość dobre, sale przestronne, umeblowane, są łazienki, sanitariaty. Ogólnie, są to dobre warunki, brak nam tylko sali gimnastycznej. Jednak wraz z rozwojem szkoły trzeba będzie pomyśleć o większym lokalu, może nie wykorzystanej innej szkole. Przypuszczam, że nadchodzący niż demograficzny, zjawisko niepokojące, może również wpłynąć na wykorzystanie szkół. Myślę że z lokalem nie powinniśmy mieć poważnego kłopotu.

Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże!

Marek J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: