Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 9/2000
Pamięci Wawrzyńca Dyrki
12 października 2000r. odbyło się oficjalne odsłonięcie tablicy pamiątkowej Wawrzyńca Dyrki. Tablica została odsłonięta na dawnym budynku Liceum Ogólnokształcącego obecnie 1 Gimnazjum w Biłgoraju.

Na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej przybyło wielu gości między innymi przedstawiciele władz Miasta i Gminy Biłgoraj, władz Samorządu Powiatowego, przedstawiciele szkół oraz delegacie z Łukowej - rodzinnej miejscowości Wawrzyńca Dyrki. Rangę tej uroczystości podniosła Biłgorajska Orkiestra Dęta.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej rozpoczął Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego M. Klecha. Uroczystość odbyta się w setną rocznicę urodzin Wawrzyńca Dyrki -odsłonięcia dokonał syn Stanisław Dyrka.

Następnie wystąpił długoletni współpracownik Wawrzyńca Dyrki Pan Iwańczyk oraz Pani J. Różańska. Później przemawiał syn Wawrzyńca Dyrki, który wszystkim podziękował za pamięć i przybycie na uroczystość. Po zakończeniu uroczystości przedstawiciele władz i delegacje złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową.

Kim był Wawrzyniec Dyrka ? Wawrzyniec Dyrka długoletni dyrektor biłgorajskiego liceum, wspaniały nauczyciel, wychowawca, działacz społeczny. Dla każdego miał dobrą radę

Wawrzyniec Dyrka pochodził ze wsi Łukowa koło Biłgoraja, wywodził się z rodziny chłopskiej. Pierwsze nauki pobierał w miejscowej szkółce jeszcze w języku rosyjskim, a następnie w Sieniawie i w gimnazjum w Jarosławiu, w których to szkołach nauka odbywała się w języku polskim. Podjął studia na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie na Wydziale Humanistycznym i Filozoficznym. Szybko zyskał opinię bardzo zdolnego studenta. Pod koniec studiów otrzymał propozycję pracy od Dyrekcji Prywatnego Gimnazjum Sanatoryjnego w Zakopanem. Prowadził z powodzeniem kółko literackie, tematy zadań podawał w sposób ciekawy i życiowy. Z Zakopanego W. Dyrka trafił na Śląsk do Mikołowa, do państwowego gimnazjum. Po wybuchu wojny za swoją patriotyczną działalność był prześladowany przez gestapo. Jesienią 1939 roku, razem ze swoją żoną i dwojgiem dzieci, wrócił do rodzinnej wsi Łukowa. W pierwszych dniach po wyzwoleniu został wybrany wójtem gminy Łukowa.

Po krótkim okresie "wójtowania" w Łukowej przeniósł się do pracy w Biłgoraju, gdzie objął stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego, w którym dał się poznać jako dobry organizator. Był bardzo aktywny, wszedł do władz powiatowych , ZSL i Powiatowej Rady Narodowej. Jako radny zajmował się likwidacją analfabetyzmu. Wspólnie z Józefem Igrasem organizowali budowę internatu dla młodzieży licealnej przy ul. H. Sawickiej przekazanego obecnie dla potrzeb filii UMCS. W 1953 r. objął funkcję prezesa PK ZSL w Biłgoraju , którą sprawował aż do 1973 roku. Z chwilą powstania w 1962 r. samodzielnego Liceum Ogólnokształcącego dla pracujących w Biłgoraju na własną prośbę z dn. 1 lipca został przeniesiony na dyrektora tegoż liceum. Rok szkolny 1970/71 był ostatnim rokiem pracy zawodowej W. Dyrki - z dniem 31 sierpnia 1971 r. przeszedł w stan spoczynku, ale nie tracił kontaktu ze szkołą , prowadził zajęcia w niepełnym wymiarze godzin i był zawsze mile widziany.

Zmarł nagle w 1984 r.

MC

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: