Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 9/2000
Podziękowanie nauczycielom
W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, utożsamianym z Dniem Nauczyciela, w Urzędzie Miasta Biłgoraja odbyło się spotkanie Zarządu i przedstawicieli Rady Miejskiej z wychowawcami i nauczycielami biłgorajskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

Burmistrz Stefan Oleszczak, witając zebranych podkreślił doniosłą rolę jaką pełnią nauczyciele i wychowawcy w życiu młodego pokolenia . Zapewnił o trosce władz samorządowych w tworzeniu właściwych warunków dla szkół i wypełnianiu swoich zobowiązań w tym też finansowych, wobec nauczycieli. Efektem tego jest dobra współpraca i partnerstwo działań pomiędzy samorządem i nauczycielami. Na zakończenie swojej wypowiedzi burmistrz S. Oleszczak złożył najlepsze życzenia obecnym na spotkaniu nauczycielom i za ich pośrednictwem również uczniom i ich rodzicom. W imieniu Rady Miejskiej życzenia dla nauczycieli złożył przewodniczący Mirosław Tujak.

Życzenia i gratulacje były treścią listów do dyrektorów szkół i gimnazjów jakie wystosował i wręczył burmistrz S. Oleszczak. Skonkretyzowaną formą życzeń były dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł, które przyznano wyróżniającym się nauczycielom: A. Czacharowskiemu, B. Bogdanowicz, D. Serwin, K. Siek, C. Zębalskiej, Z. Okoń, E. Kurzynie, D. Fedrynie, W.Kot, A. Jurałowicz, I. Waga i S. Szczepańskiej oraz wychowawcom przedszkoli; H. Woźnicy, H. Blacha, Z. Kłyż i B. Lembryk.. W imieniu nauczycieli, za wyróżnienie podziękowała Zofia Okoń, nauczycielka z Gimnazjum Nr 1.

Przypomnijmy, że budżet szkół na rok bieżący wynosi 12 527,991zł, w tym subwencja z MEN 7.398,001 zł i wkład własny miasta 5.199,990 zł. W biłgorajskich szkołach zatrudnionych jest 301 nauczycieli, w tym 7 stażystów, 51 nauczycieli kontraktowych i 243 mianowanych. Płace nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela wynoszą 902,787zł, łącznie z wyrównaniem od 1 stycznia br. W biłgorajskich szkołach utworzono 149 oddziałów, w których uczy się 3488 dzieci.

Wszystkim nauczycielom i wychowawcom składamy najlepsze życzenia.

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: