Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 9/2000
Pracownia dla RCEZ
13 października 2000 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. Na uroczystość przyszło wielu gości, między innymi przedstawiciele władz gminnych i powiatowych Biłgoraja, starosta oraz dyrektorzy szkół.

Na początku przemawiał dyrektor Regionalnego Centrum Kształcenia Zawodowego Czesław Bakota, który przedstawił wagę praktycznej nauki zawodu i co w tym kierunku dzięki nowym pracowniom, tj. pracowni technicznej oraz pracowni komputerowego wspomagania CAD/CAM, można osiągnąć.

Centrum Kształcenia Praktycznego w związku z wdrażaniem reformy systemu edukacji będzie odgrywać istotną rolę w obszarze kształcenia zawodowego. Pierwszym zadaniem Centrum jest szkolenie praktyczne uczniów i młodocianych pracowników, drugim zadaniem jest szkolenie kadry nauczycielskiej w zakresie nowoczesnych technik i technologii w układzie modułowym, trzecim zadaniem są usługi szkoleniowe, a czwartym zadaniem jest wprowadzenie egzaminu zewnętrznego. W planach są kolejne pracownie: łączenia metali , obrabiarek numerycznych oraz wiele innych.

Następnie wszyscy goście przeszli do pierwszej z pracowni tj. technicznej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej Czesław Bakota, starosta oraz wicedyrektor Kuratorium z Zamościa. Po przecięciu wstęgi członkinie ZTL "Tanew" przypięły znaczki RCEZ w Biłgoraju wszystkim gościom a pan J. Buczek wraz z uczniami dokonał prezentacji pracowni.

Drugą pracownią tj. komputerowego wspomagania projektowania CAD/ CAM. Tu uroczystego przecięcia wstęgi dokonali starosta, zastępca burmistrza i wicedyrektor RCEZ Edward Surmacz. Po przecięciu wstęgi zastępca burmistrza T. Ferens wręczył Dyrektorowi Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej Czesławowi Bakocie symboliczne kowadełko. Następnie przemawiali Panowie Jan Garbula i Andrzej Antolak. Po części oficjalnej nastąpiła prezentacja systemu CAD/CAM przez uczniów szkoły.

MC

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: