Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 9/2000
Rady Miasta Biłgoraja (1990 - 2002)
RADA MIASTA BIŁGORAJA l KADENCJI 1990 - 1994

Prezydium:
Czesław Świca - przewodniczący Marian Jagusiewicz - zastępca przewodniczącego
Irena Waga - zastępca przewodniczącego

Komisja Inicjatyw, Rozwoju Gospodarczego, Planowania , Budżetu, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa:
Czesław Goławski - przewodniczący, Józef Bednarz, Zbigniew Mazur, Stanisław Misiarz, Wojciech Nowak, Stefan Oleszczak,

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych:
Mieczysław Grygiel - przewodniczący, Józef Chimczuk, Stanisław Dzido, Anna Rutkowska, Stanisław Wołowski.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P.Pożarowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
Marian Jagusiewicz - przewodniczący, Józef Ćwikła, Stanisław Knapik, Czesław Podlewski, Józef Skakuj,

Komisja Mienia Komunalnego i Samorządu;
Izabela Buczek - przewodnicząca, Zdzisław Jargieło, Czesław Sobczak, Czesław Wołaniu.

Komisja Rewizyjna:
Zbigniew Borowy - przewodniczący, Stanisław Brodziak, Michał Kutyła, Stanisław Schodziński, Irena Waga.

ZARZĽD MIASTA
Roman Sokal - przewodniczący, burmistrz (do 31.01.1992r)
Stefan Oleszczak - zastępca przewodniczącego, przewodniczący, burmistrz, (od l. 02. 1992r)
Jan Skrok - zastępca przewodniczącego (od 21.02.1992r)
Czesław Goławski, Zbigniew Mazur, Czesław Wolanian


RADA MIEJSKA W BIŁGORAJU II KADENCJI 1994-1998

Prezydium Rady
Tomasz Książek - przewodniczący Mieczysław Grygiel - zastępca przewodniczącego
Helena Prochowska - zastępca przewodniczącego

Komisja Rewizyjna
Józef Chimczuk - przewodniczący (do 29.01.97), Zygmunt Dechnik - przewodniczący (od 4.02.97), Stanisław Klenk, Jan Kaczor, Henryk Kniaziowski, Ryszard Mizak, Janusz Rosłan, Zbigniew Ryba, Krystyna Król, Czesław Wolanin,

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Planu i Budżetu;
Zbigniew Kita - przewodniczący, Józef Bednarz, Stanisław Bąk, Jan Kaczor, Krystyna Król, Ryszard Mizak, Ireneusz Skwarek, Stanisław Szkoda, Władysław Romańczuk, Czesław Wolanin.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki:
Stanisław Bąk - przewodniczący ( do 4.03.98), Andrzej Miazga - przewodniczący (od 4.03.98), Zygmunt Dechnik, Helena Prochowska, Janusz Rosłan, Stanisław Wołowski, Wiesław Zając, Zenon Kowalik.

Komisja Samorządu, Inicjatyw Społecznych, Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Rolnictwa
Henryk Kniaziowski - przewodniczący, Stanisław Maciocha, Andrzej Miazga, Zbigniew Ryba, Czesław Sokal, Wiesław Zając.

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska;
Jan Kowalski - przewodniczący, Mieczysław Grygiel, Antonina Łobejko, Stanisław Maciocha, Helena Prochowska, Czesław Sokal, Marek M. Witek, Krzysztof Maksymiuk, Jan Kaczor.

ZARZĽD MIASTA
Stefan Oleszczak - przewodniczący, burmistrz
Jan Skrok - zastępca burmistrza
Józef Bednarz, Krzysztof Maksymiuk, Stanisław Wołowski, Zbigniew Kita, Czesław Wolanin, Józef Chimczuk.


RADA MIEJSKA W BIŁGORAJU III KADENCJI 1998-2002

Prezydium Rady
Mirosław Tujak - przewodniczący
Mieczysław Grygiel - zastępca przewodniczącego
Marian Klecha - zastępca przewodniczącego

Komisja Rewizyjna;
Tadeusz Buczek - przewodniczący, Józef Chimczuk, Jan Czapka, Marian Jagusiewicz, Stanisław Klenk, Ryszard Korniak, Marek Łoński.

Komisja Budżetu, Ładu Przestrzennego, Inwestycji, i Rolnictwa;
Marek Łoński - przewodniczący, Artur Bara, Jan Czapka, Józef Chimczuk, Ryszard Niespodziewań-ski, Adam Skakuj, Zbigniew Ryba.

Komisja Gospodarki Mieniem Komunalnym i Uwłaszczenia;
Stanisław Gliwa - przewodniczący, Zbigniew Kita, Stanisław Klenk, Jerzy Obszyński, Czesław Sokal, Zbigniew Ryba, Jerzy Serafin.

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego oraz Inicjatyw Społecznych
Marian Jagusiewicz - przewodniczący, Antoni Adamowicz, Stanisław Gliwa, Stanisław Maciocha, Stanisław Niespodziewański, Jerzy Serafin, Czesław Sokal.

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, i Ochrony Środowiska;
Stanisław Niespodziewański -przewodniczący, Mieczysław Grygiel, Artur Bara, Danuta Gębala, Anna Hawryluk, Stanisław Maciocha, Jerzy Obszyński.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki;
Anna Hawryluk - przewodnicząca, Tadeusz Buczek, Zbigniew Kita, Tomasz Książek, Janusz Rosłan, Marian Klecha, Ryszard Niespodziewański.

ZARZĽD MIASTA
Stefan Oleszczak - przewodniczący, burmistrz
Tadusz Ferens - zastępca burmistrza
Zbigniew Ryba, Tomasz Książek, Adam Skakuj

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: