Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 9/2000
Rocznicowe uroczystości
30 września br. Biłgoraj obchodził, połączone w jedną uroczystość, jubileusze XX-lecia NSZZ "Solidarność" i X-lecia samorządności w naszym mieście.

Jak wszystkie doniosłe święta, rozpoczęły się, uroczystą Mszą św. w kościele WNMP, w której wzięli udział działacze "Solidarności" , radni Rady Miejskiej trzech kadencji i wielu zaproszonych gości. Liturgię celebrował i homilię wygłosił duszpasterz "Solidarności" ks. kanonik Zdzisław Kuzia. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości na czele z pocztami sztandarowymi przemaszerowali ul. T. Kościuszki do skweru Solidarności, tu na ścianie budynku BARK, w którym w latach 1980-1981 mieściła się siedziba Międzyzakładowego Komitetu Rejonowego NSZZ "Solidarność", odsłonięta została i poświęcona przez ks. Z Kuzia, tablica pamiątkowa.

Dalsze uroczystości odbyły się w sali widowiskowej BCK. Pierwsza część poświęcona była jubileuszowi "Solidarności". W imieniu Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność" w Biłgoraju , powitał przybyłych na uroczystość, Andrzej Antolak, a szczególnie znamienitych gości, między innymi; senatorów - Stanisława Majdańskiego i Jerzego Chruścikowskiego, posłów - Mieczysława Szczygła i Stanisława Misztala, wojewodę lubelskiego - Waldemara Dudziaka, przewodniczącego Zarządu Regionu Środk. Wsch. NSZZ "Solidarność" - Stanisława Kucharskiego i wielu innych. Przewodniczący KK NSZZ "Solidarność" - Marian Krzaklewski nadesłał telegram gratulacyjny wraz z życzeniami dla działaczy Związku.

Z przemówieniem zatytułowanym "Od Solidarności do samorządności" wystąpił Tadeusz Ferens. Referat historyczny wygłosił Marian Jagusiewicz. W referacie tym mówca przypomniał losy 21 działaczy "Solidarności" po wprowadzeniu stanu wojennego, którzy 13 grudnia 1981 roku zostali internowani w Zakładzie Karnym w Krasnymstawie a następnie w ZK we Włodawie i w Kwidzynie. W tych wspomnieniach M. Jagusiewicz zwrócił uwagę na brutalność postępowania służby bezpieczeństwa i służb więziennych wobec internowanych oraz pomoc jaką internowani otrzymywali ze strony Kościoła Katolickiego i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, która pomagała przetrwać ten dramatyczny okres.

Krótkie przemówienia z gratulacjami i życzeniami wygłosili posłowie, senatorowie i wojewoda lubelski. Dwie szczególnie zasłużone działaczki biłgorajskiej "Solidarności" - Pani Bogumiła Adamczyk (która ze względu na stan zdrowia nie mogła uczestniczyć w uroczystościach) i Pani Weronika Bogdanowicz, zostały odznaczone Brązowym Krzyżem Zasługi. Wielu działaczy wyróżniono okolicznościowymi plakietkami.

W części artystycznej młodzież szkolna wystąpiła z montażem słowno- muzycznym. Druga część uroczystości poświęcona jubileuszowi samorządności miała formę uroczystej sesji Rady Miejskiej, którą otworzył przewodniczący Mirosław Tujak. Burmistrz Stefan Oleszczak złożył informację o działalności Rady Miejskiej w wymiarze trzech kadencji.

Kolejnym punktem sesji było wręczenie godności "Honorowy Obywatel Miasta Biłgoraja". Promotorem nadania tego tytułu był burmistrz S. Oleszczak. Tytuł -Honorowy Obywatel Miasta Biłgoraja przyznano: Panu Stefanowi Szmidtowi -pochodzącemu z Biłgoraja, popularnemu aktorowi scen warszawskich, Teatru Polskieg i filmu, artyście malarzowi oraz prezesowi i twórcy Fundacji Kresy 2000 z siedzibą w Domu Służebnym Polskiej Sztuce Słowa Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu k/Biłgoraja. S. Szmidt zasłużył się w promocji i rozwoju kultury naszego miasta, z którym utrzymuje stałe więzi służąc społeczeństwu w miarę swoich możliwości.

Panu Cestmirowi Dudzie -burmistrzowi partnerskiego miasta Biliny w Czechach, za szczególnie życzliwy stosunek do nawiązania i rozwoju więzów partnerskich pomiędzy Biłgorajem a Biliną.

Panu Vlastimilowi Aubrech-towi - byłemu wiceburmistrzowi miasta partnerskiego Biliny w Czechach, obecnie posłowi do parlamentu Czech, za szczególne zasługi w nawiązaniu i rozwoju stosunków partnerskich pomiędzy Biłgorajem a Biliną. W uroczystości nie mógł wziąć udziału burmistrz Biliny C.Duda, który nadesłał list i upominek w postaci obrazu -panoramy Biliny, wręczony burmistrzowi S. Oleszczakowi przez V. Aubrechta.

Uroczysta sesja zakończyła się wręczeniem okolicznościowych plakietek radnym trzech kadencji Rady Miejskiej w Biłgoraju i przedstawicielom instytucji współpracujących z biłgorajskim samorządem. Kontynuacją tych szczególnych uroczystości jubileuszowych był festyn na placu BCK połączony z występami zespołów artystycznych, konkursami i zabawami.

M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: