Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 9/1995
Nasi w Crailsheim
Delegacja Biłgoraja na czele z przewodniczącym Rady Miasta Tomaszem Książkiem i burmistrzem Stefanem Oleszczakiem gościła w dniach 14 do 20 września br. w Crailsheim. W skład delegacji wchodził Zespół Tańca Ludowego "Tanew" wraz z kapelą. Trzydziestoosobowa delegacja uczestniczyła w święcie ludowym organizowanym tam z odwieczną tradycją we wrześniu każdego roku. Trzydziestotysięczne Crailsheim ma stać się w przyszłości miastem partnerskim dla Biłgoraja.
O celach wizyty i jej efektach tak mówił burmistrz Stefan Oleszczak:
Wizyta w Crailsheim była kolejnym krokiem w zbliżeniu naszych miast. Byliśmy tam na zaproszenie 0'berburgermeistra (nadburmistrza) Crailsheim. Było to zapoczątkowanie kontaktów z młodzieżą naszych miast, na co zgodnie stawiamy we wzajemnych kontaktach. Znaleźliśmy się w gronie zaprzyjaźnionych z Crailsheim miast z USA, Francji, Czech i Litwy. Zespół "Tanew" dał cztery koncerty, występował na ulicach. Przyjęcie było bardzo ciepłe l sympatyczne. Było nas widać i słychać, młodzież spisała się bardzo dobrze a występy podobały się publiczności. W rozmowach z nadburmmistrzem ustaliliśmy wyjazd naszej młodzieży, około czterdziestu osób, do Crailsheim w marcu 1996 r. Młodzież ta będzie mieszkać u rodzin niemieckich. W rewanżu przyjedzie do Biłgoraja podobna grupa z Niemiec l gościć będą w rodzinach biłgorajan. Zaprosiliśmy też gospodarzy Crailsheim do nas na "Dni Biłgoraja". Wtedy zaplanujemy dalszą współpracę. Widzę tu wymianę doświadczeń w realizacji celów ogólnomiejskich, porównanie jak podobne problemy rozwiązane są w obu miastach np. w zakresie funkcjonowania oczyszczania miasta. Doświadczenia niemieckie mogą być interesujące.
Chcielibyśmy też aby Crailsheim wsparło nas deklaratywnie co do stosowanej technologii, ale to jeszcze daleka przyszłość.

Czy zostały już zawarte konkretne porozumienia?
Trochę tak, jest tam jednak normalna praktyka, że trzeba czekać, dla przykładu francuskie miasto Pamiers podpisało takie porozumienie z Crailsheim po pięciu latach nieformalnych stosunków. W tym przypadku jest stosowana zasada, że partnerzy muszą wykazać trwałość wzajemnych kontaktów. Bardzo wysoko oceniamy atrakcyjność miasta niemieckiego, ale też podkreślamy walory Biłgoraja i zachęcamy Niemców do odwiedzenia naszego miasta.

Czy spotkaliście Polaków?
Już w hotelu natrafiliśmy na panią pochodzącą z Gdańska, na ulicach Spotykaliśmy naszych rodaków mieszkających kiedyś na ziemiach północnych w Koszalinie l Ełku. Z tych spotkań nasi rodacy byli bardzo
zadowoleni i cieszyli się z naszej obecności, przecież podkreślaliśmy skąd jesteśmy i w jakiś sposób reprezentowaliśmy tam Polskę. Nie czuliśmy żadnych kompleksów wobec naszych gospodarzy.

Z Crailsheim wiąże się firma Schumacher - jak realizowany jest kontrakt z tą firmą dotyczący oczyszczalni ścieków?
Kontrakt jest realizowany zgodnie z terminami, wyjaśniane są wszelkie wątpliwości techniczne, kiedy daje się to jeszcze zrobić na rysunku, aby nie robić tego pośpiesznie w trakcie praktycznej realizacji. Rozmowy były prowadzone w kierunku dokładnego wyjaśnienia techniki sterowania elektronicznego procesów oczyszczania. Dodam, że pozwolenie na budowę oczyszczalni już się uprawomocniło. Wykonawca jest w robotach ziemnych daleko zaawansowany i nie przewiduje poślizgu założonych terminów. W czerwcu, lub lipcu 1996 ruszy pierwsza faza oczyszczania. Mamy tylko obawy o środki zewnętrzne, bo stanowią one główne źródło finansowania oczyszczalni. Koszt jej przekracza znacznie roczny budżet miasta, dlatego nie jest możliwe finansowanie tego przedsięwzięcia tylko z budżetu. Technika pozyskiwania środków z zewnątrz jest złożona. Jeśli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska czy Ministerstwo Ochrony Środowiska dostrzega aktywność samorządową w praktycznym działaniu, to wtedy zdecydowanie wspiera. W związku z tym mieliśmy wizytę przedstawiciela ministerstwa panią Suchocką, która dostrzegła nasze potrzeby l ten nasz wysiłek samorządowy chce wesprzeć. Rozstrzygnięcie nastąpi na początku października. - Dziękuje za rozmowę.

rozmawiał: M. J. Szubiak

Wywiad z 25 września 1995 r. P.S. Zarząd Miasta uzyskał potwierdzenie przyznania długoterminowego kredytu (spłata rozłożona na ponad 10 lat) w wysokości 7.520.000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków.

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: