Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 9/1996
Pięćdziesięciolatka w nowym lokalu
Po remoncie i adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 13, otwarto 25 września przeniesioną tam Miejską Bibliotekę Publiczną. Uroczystość otwarcia zbiegła się z 50-leciem działalności tej placówki w Biłgoraju. Burmistrz Stefan Oleszczak, rozpoczynając uroczystość, złożył na ręce dyrektor Mirosławy Sachar list gratulacyjny z podziękowaniami za dotychczasową pracę i życzenia sukcesów zawodowych i pomyślności osobistych pracownikom biblioteki. Uzupełnione to zostało nagrodą Zarządu Miasta w wysokości 500 zł, na zakup książek. W imieniu wojewody wystąpił Jerzy Kołodziejczyk, również składając życzenia oraz dyplom okolicznościowy. Wojewoda zamojski przyznał samorządowi Biłgoraja, dyplom za szczególną troskę w stwarzaniu warunków rozwoju miejskich instytucji kultury. Dyplom i upominek otrzymała też Mirosława Sachar za długoletnią pracę i kierowanie biblioteką.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi liczni goście i pracownicy zaproszeni zostali do czytelni, gdzie o historii biblioteki opowiadał Tadeusz Pietrzak -długoletni pracownik i działacz biłgorajskiego bibliotekarstwa. Dyrektor WBP w Zamościu Hanna Biniek wraz z życzeniami złożyła dar w postaci 80 woluminów, a następnie wręczyła dyplomy i kwiaty dla emerytowanych i pracujących pracowników biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna w nowym lokalu podzielona została na wypożyczalnię, mieszczącą się na parterze i czytelnię na piętrze, tak bardzo w mieście potrzebną. Nowy lokal to nie tylko większa powierzchnia, ale też poprawa funkcjonalności .

O ciekawej historii biblioteki i rozmowie z dyrektor Mirosławą Sachar napiszemy w kolejnym numerze gazety.

tekst i foto M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: