Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 9/1996
Szkoła wyższa w Biłgoraju?
Od 1 października w Tomaszowie Lubelskim rozpoczyna działalność Punkt Dydaktyczny Wydziału Prawa KUL.

Inicjatywa utworzenia tej "filii" KUL w Tomaszowie Lubelskim powstała wśród radnych RM. Podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę RM. Społeczny Komitet Rozwoju Punktu Dydaktycznego w Tomaszowie Lub. rozpoczął działalność. Inicjatywa i starania tomaszowian zostały przyjęte ze zrozumieniem na KUL. Ustanowiono pełnomocnika Senatu KUL d/s Punktu Dydaktycznego w osobie prof. dr hab. Jana Świtki. Odbyły się egzaminy wstępne na cieszącym się ogromną popularnością choć trudnym kierunku studiów. Pierwsi tomaszowscy studenci prawa rozpoczęli rok akademicki.

Tymczysem w Sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o wyższych szkołach zawodowych. Tworzone mają być głównie poza dotychczasowymi ośrodkami akademickimi. Studia mają trwać siedem semestrów. Tytuł magistra trzeba będzie jednak zdobyć w uczelni akademickiej. Szkoły otrzymają samodzielność i osobowość prawną. Profil kształcenia o interdyscyplinarnym charakterze ze wskazaniem na: zarządzanie, ekonomikę, rolnictwo i technikę.

Kształcenie ma przebiegać odmiennie od uczelni akademickich, w systemie dzienno-wieczorowym. Znacznie zwiększona zostanie ilość godzin na zajęcia praktyczne, laboratoryjne i ćwiczenia. Bazą lokalizacyjną wyższych szkól zawodowych mają być dobrze wyposażone szkoły policealne.
Zestawiając te dwa wydarzenia należy postawić pytanie, a może pytania: Czy w Biłgoraju mamy taką bazę? Czy należałoby podjąć starania o utworzenie szkoły wyższej? Czy taka szkoła jest potrzebna ?
Myślę , że odpowiedzi na te pytania udzielą niebawem nasze władze samorządowe i szkolne. Przytoczyć tylko można przykład z Tomaszowa Lubelskiego.

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: