Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 9/1999
Żołnierzom Czechowskiego
10 października br. na cmentarzu w Hucie Krzeszowskiej odbyła się lokalna uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego poległym w tych okolicach żołnierzom powstania styczniowego. Na uroczystość zorganizowaną przez władze samorządowe gminy Harasiuki, przybyły poczty sztandarowe czterech jednostek OSP z gminy Harasiuki i z Krzeszowa, doborowy poczet sztandarowy szwadronu ułanów z Biszczy na czele ze swym dowódcą por. w st. spocz. Antonim Kurowskim, przybyła też młodzież szkolna, mieszkańcy Huty Krzeszowskiej i zaproszeni goście. Uroczystości miały charakter patriotyczno- religijny i rozpoczęły się od odegrania hymnu narodowego. Z krótką historią powstania i toczących się na terenach okolicznych, walk powstańczych z Moskalami, zapoznała zebranych Pani Helena Szado, dyrektor miejscowego gimnazjum. Młodzież tego gimnazjum odczytała fragmenty pamiętników z okresu powstania, naocznych świadków tych wydarzeń i subtelnego pamiętnika Zofii Romanowiczówny. Pieśni powstańcze " Hej strzelcy w las", "W krwawym polu" i inne, śpiewał Chór Parafialny z Kopek. Odsłonięcia pomnika, na którym umieszczono trzy tablice pamiątkowe dokonał wójt gminy Harasiuki Adam Szado i Tomasz Brytan. Oddano hołd poległym powstańcom, zapalono znicze a delegacje samorządu, organizacji społecznych, instytucji i straży pożarnych złożyły przed pomnikiem wieńce. Wójt Adam Szado podziękował projektantom i wykonawcom pomnika za włożoną pracę i umieszczeniew tym miejscu śladu pamięci narodowej. Inicjatorami i współorganizatorami budowy pomnika byli działacze PTTK z Biłgoraja a szczególnie Tomasz Brytan i Roman Sokal , to dzięki ich uporowi i wpływie na władze gminy, ten pomnik stoi i jest po wsze czasy dowodem pamięci społeczeństwa o bohaterach powstania styczniowego.
Uroczystość zakończyła się Mszą św. celebrowaną przez ks.Adama Gorzelewskiego, proboszcza z Soli, który poświęcił pomnik.
MJS
Zdjęcia z budowy pomnika

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: