Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 9/1999
Nasze firmy w rankingach
Jak co roku różne pisma prezentują rankingi największych firm w kraju. Z każdym rokiem na rynku pojawia się coraz więcej tych " List 500". Szczególnie popularne jest to za granicą. W Polsce swoje rankingi publikuje tygodnik "Polityka" od sześciu lat, miesięcznik "Home & Market" od 4 lat. W tym roku po raz pierwszy swój ranking opublikowała "Rzeczpospolita". Oprócz rankingów ogólnopolskich publikowane są rankingi regionalne i w naszym województwie swój ranking prezentuje "Dziennik Wschodni". Redakcje opracowują swoje rankingi wedle własnych kryteriów, powoduje to spore różnice w klasyfikacji firm. Podstawowym kryterium, wspólnym dla wszystkich wydawnictw, jest wartość przychodów osiągnięta ze sprzedaży w roku poprzednim, odzwierciedla ona główną ope-racyjną sferę działalności firmy. Różnice występują w kategoriach firm biorących udział w rankingach. Lista "Polityki" nie uwzględnia banków i firm ubezpieczeniowych a w rankingu "Home & Market" odnotowane są jedynie firmy produkcyjne prywatne. Większość czołowych miejsc zajmują firmy z Warszawy, Śląska czy Wielkopolski - inaczej z tzw. Polski A. Nasz region reprezentuje niewiele firm, które przeważnie znajdują się na odległych miejscach. Reprezentacją powiatu biłgorajskiego są trzy firmy - "BLACK-RED-WHITE" z Chmielka, "AMBRA" z Woli Dużej oraz "MEWA" z Biłgoraja. We wszystkich rankingach obecna jest jedynie "Black-Red-White". Ta firma zajmuje różne miejsca - 197 w "Polityce", 141 w "Rzeczpospolitej" i 37 w "Home & Market".
Największa polska firma meblarska, miomo kryzysu rosyjskiego, który mocno się odbił na całej polskiej gospodarce, a szczególnie na eksporcie na rynki wschodnie artykułów spożywczych, wyrobów przemysłu lekkiego i mebli, zwiększyła swoją sprzedaż o 26% osiągając w 1998 r, wartość sprzedaży 512 169 tyś. zł. Jest to znakomity wynik jeśli porównać go do osiągnięć innych firm branży meblarskiej. Zysk brutto firmy z Chmielka wynoszący w roku 1997 59 000 tyś. zł, w 1998r zmniejszył się do 47774 tyś. zł, a mimo to firma znalazła się na 40 miejscu spośród firm obecnych w "Polityce". Jeśli można by stworzyć w oparciu o dane "H&M" listę największych, powstałych po 1989r polskich firm produkcyjnych, to Black-Red -Whithe zajmie trzecie miejsce ustępując jedynie wydawcy "Gazety Wyborczej" Spółce Agora SA i największej firmie komputerowej "Optimus" SA, to chyba bardzo dobrze oddaje miarę sukcesu firmy.

Wartość rynkowa firmy oszacowana została na 328,3 min zł., co daje firmie 9 miejsce wśród 100 największych polskich firm w rankingu "Businesmen Magazine". Firma z Chmielka jest wymieniana wyżej od takich tuzów polskiej gospodarki jak Budimex SA, Agros SA, Amica SA i innych. Sukces firmy jest sukcesem właściciela. Tadeusz Chmiel właściciel 100% udziałów w BRW został przez tygodnik "Wprost" umieszczony na 26 miejscu listy 100 najbogatszych Polaków. Na 57 miejscu tej listy znajduje się Janusz Palikot prezes i główny udziałowiec "Ambry" SA, jednej z największych firm winiarskich w Polsce. "Ambra" nie została wprawdzie odnotowana w rankingu "Polityki", gdzie próg wejścia wynosił 213000 tyś. zł przychodu, ale przychód o wartości 183356 tyś. zł zapewnił firmie 360 miejsce w rankingu "Rzeczpospolitej" i 104 w rankingu "H&M". Rok 1998 był dla tej firmy udany, dynamiczny wzrost sprzedaży o 50% do 183356 tyś. zł. Zysk brutto wzrósł z 7772 tyś. zł do 16748 tyś. zł. te wskaźniki świadczą o dobrej kondycji ekonomicznej firmy. Dało to firmie wysokie 22 miejsce pod względem wzrostu przychodów w rankingu "H&M", a pod względem przychodu na jednego zatrudnionego 16 miejsce.
Trzecią biłgorajską firmą pojawiającą się w rankingu "H&M" jest "Mewa" SA, która zmieściła się na 425 miejscu. Rok 1998 nie był najlepszy dla firmy. Wprawdzie zwiększono sprzedaż z 22297 tyś. zł w roku 1997 do 25109 tyś. zł w roku 1998, to gorzej wypadła w osiąganiu zysku. W 1997r odnotowano niewielki zysk, to już w 1998 r poniosła stratę 1856 tys.zł.

"Dziennik Wschodni" od trzech lat publikuje "Ranking Najlepszych Firm Lubelszczyzny". Potwierdza się, że województwo lubelskie jest jednym z najsłabszych regionów pod względem rozwoju gospo-darczego i przystaje do Polski B. Biłgorajskie firmy Black-Red-White i Ambra przodują w tym rankingu. BRW to największa firma prywatna regionu, Ambra jest w kolejności piąta, a jeżeli uwzględniać tylko firmy produkcyjne, to nadal BRW jest pierwsza, a Ambra druga. "Mewa" SA poprawiła swoją pozycję i w 1998 r. zajęła 82 miejsce. Miejmy nadzieję, że za rok dołączą do tej trójki inni biłgorajscy potentaci - MODEL czy CORNAXPOL.

Tomasz Paczos

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: